استخراج مقاله از پایان نامه و ترجمه مقاله ISI

خدمات بخش مقالات

معرفی مجلات معتبر
ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی
سفارش ویرایش ترجمه Native مقالات
دانلود مقالات علمی از پایگاه های معتبر
لیست مجلات و ژورنال های بین المللی معتبر کلیه رشته ها
لیست مجلات و ژورنال های معتبر وزارت علوم
سابمیت مقاله به مجلات معتبر معرفی شده توسط متقاضی


ایمیل پایگاه امین آرتیکل: amin.article@gmail.com
این پایگاه تحت هیچ شرایطی کار نگارش یا فروش مقاله و پایان نامه انجام نمی دهد و خدمات صرفا در زمینه کمک به ترجمه و پذیرش مقالات به نام خود آنها از کار خود دانشجویان و اساتید می باشد
خرید و فروش پایان نامه و مقاله ممنوع است. لطفا تماس نگیرید.

تحلیل آماری و شبیه سازی پروژه ها

تحلیل آماری پروژه های صنعتی و سازمانی با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Lisrel، Smart PLS ،Eviews ، Amos توسط مدرسین دانشگاها و تدوین پرسشنامه های معتبر جهت اجرا و تجزیه و تحلیل نرم افزاهای تصمیم گیری چندمعیاره (AHP; ANP; DEA; DEMATEL; TOPSIS; PROMETHEE; ElECTREE) در سازمان های صنعتی و خدماتی ایران

آخرین اخبار

پرسش و پاسخ تحلیل آماری

در ژانویه 23, 16

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با انواع تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند SPSS،...

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ مقالات و مجلات

در ژانویه 23, 16

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed و سایر ایندکس های معتبر اختصاص دارد...

ادامه مطلب

شناسایی سرقت ادبی (plagiarism)

در نوامبر 25, 15

وبسایت های زیر جهت شناسایی و رفع سرقت ادبی برای محققان عزیز پیشنهاد می شود. شما می توانید مقاله خود را به این وبسایت...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سازمان های یادگیر...

در نوامبر 24, 15

امروزه سازمان هایی که دارای ساختار سنتی می باشند قدرت و انعطاف پذیری لازم جهت همسویی با تغییرات مستمر ناشی از جهانی سازی و...

ادامه مطلب