استخراج مقاله از پایان نامه و ترجمه مقاله ISI

خدمات بخش مقالات

استخراج مقاله از پایان نامه
ویرایش، بهبود و اصلاحات تخصصی لازم برای مقالات فارسی و مقالات انگلیسی
ترجمه تخصصی و Native مقالات فارسی به انگلیسی
قالب گذاری مقالات جهت ارسال به مجلات ISI ، ISC، مورد نظر
سطح بندی مقالات توسط اساتید و داوران مجلات ISI
پذیرش تضمینی مقالات در مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed
دانلود مقالات علمی از پایگاه های معتبر
سابمیت مقاله به مجلات معتبر معرفی شده توسط متقاضی


ایمیل پایگاه امین آرتیکل: amin.article@gmail.com
این پایگاه تحت هیچ شرایطی کار نگارش یا فروش مقاله و پایان نامه انجام نمی دهد و خدمات صرفا در زمینه کمک به ترجمه و پذیرش مقالات به نام خود آنها از کار خود دانشجویان و اساتید می باشد
خرید و فروش پایان نامه و مقاله ممنوع است. لطفا تماس نگیرید.

تحلیل آماری و شبیه سازی پروژه ها

تحلیل آماری پروژه های صنعتی با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Lisrel، Smart PLS ،Eviews ، Amos توسط مدرسین دانشگاهاجرا و تجزیه و تحلیل نرم افزاهای تصمیم گیری چندمعیاره (AHP; ANP; DEA; DEMATEL; TOPSIS; PROMETHEE; ElECTREE)کدزنی و اجرای نرم افزارهای GAMS، LINGO ، و الگوریتم های ژنتیک، شبیه سازی تبرید، الگوریتم انبوه ذرات، و غیره در MATLABشبیه سازی پروژه های مهندسی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مشاوره و راهنمایی تلفنی در ارتباط با شیوه کار با نرم افزارها، تفسیر خروجی ها و نوشتن گزارشات

آخرین اخبار

پرسش و پاسخ تحلیل آماری

در ژانویه 23, 16

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با انواع تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند SPSS،...

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ مقالات و مجلات

در ژانویه 23, 16

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed و سایر ایندکس های معتبر اختصاص دارد...

ادامه مطلب

شناسایی سرقت ادبی (plagiarism)

در نوامبر 25, 15

وبسایت های زیر جهت شناسایی و رفع سرقت ادبی برای محققان عزیز پیشنهاد می شود. شما می توانید مقاله خود را به این وبسایت...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سازمان های یادگیر...

در نوامبر 24, 15

امروزه سازمان هایی که دارای ساختار سنتی می باشند قدرت و انعطاف پذیری لازم جهت همسویی با تغییرات مستمر ناشی از جهانی سازی و...

ادامه مطلب