پذیرش مقاله

نمونه اکسپت مقاله

نمونه اکسپت مقاله در این بخش با نمونه اکسپت مقاله ISI، نمونه اکسپت و پذیرش مقاله Scopus، نمونه acceptance letter مجله PubMed و نمونه اکسپت و پذیرش مقاله ISC ، نمونه پذیرش مقاله علمی...

نامه اکسپت (Acceptance Letter) چیست؟

نامه اکسپت (Acceptance Letter) چیست؟ نامه اکسپت یا Acceptance Letter یا نامه پذیرش مقاله از طرف سردبیر مجله برای ژورنال های معتبر ISI, Scopus, PubMed, Medline, ISC و سایر ژورنال های علمی و پژوهشی...

چاپ مقاله در مجلات مورد تایید وزارت بهداشت و علوم پزشکی

چاپ مقاله در مجلات مورد تایید وزارت بهداشت و علوم پزشکی پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال ها و مجلات ISI, PubMed, Medline وScopus با رتبه های Q1, Q2, Q3, Q4 مورد تایید وزارت...

نمونه استخراج مقاله از پایان نامه

نمونه استخراج مقاله از پایان نامه استخراج مقاله از پایان نامه یکی از بهترین روش های ارائه کارهای پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری، دانشجویان دکتری عمومی و تخصصی پزشکی در قالب...

پذیرش مقاله در کنفرانس داخلی و خارجی

پذیرش مقاله در کنفرانس داخلی و خارجی پذیرش اکسپت فوری تضمینی مقاله کنفرانس ها و همایش های داخلی و خارجی (اکسپت مقاله همایشی داخلی و خارجی) در کنفرانس های معتبر نمایه شده در ISC...

فرمت بندی مقاله در کمترین زمان

فرمت بندی مقاله در کمترین زمان فرمت بندی مقاله در مجلات و ژورنال های ISI فوری در کوتاه ترین زمان ممکن، قالب گذاری فوری تضمینی مقاله، تمپلیت گذاری Template گذاری مقاله ISI فوری و...

تنظیم مقاله به فرمت ژورنال

تنظیم مقاله به فرمت ژورنال یکی از مهم ترین کارهایی که نویسنده مقاله باید قبل از ارسال submit مقاله خود به کنفرانس ها و ژورنال ها و مجله های مختلف انجام دهند، تنظیم مقاله...

انجام فرمت بندی مقاله ISI و اسکوپوس

انجام فرمت بندی مقاله ISI و اسکوپوس پایگاه امین آرتیکل خدمت مربوط به فرمت بندی مقاله برای مجلات نمایه ISI، JCR، اسکوپوس Scopus، مقالات پزشکی نمایه پاب مد PubMed، مدلاین Medline، مجلات علمی و...

JCR یا Journal Citation Reports چیست؟

JCR یا Journal Citation Reports چیست؟ JCR خلاصه شده عبارت گزارشات استنادی مجله Journal Citation Reports است. این پایگاه داده ای هر ساله برای مجلات دارای ضریب تاثیر Impact Factor مجلات و ژورنال های...

تفاوت پابمد PubMed، مدلاین Medline و یا پابمد سنترال PubMed Central

تفاوت پابمد PubMed، مدلاین Medline و یا پابمد سنترال PubMed Central در این بخش تفاوت پابمد PubMed ، مدلاین Medline و یا پابمد سنترال PubMed Central را فراخواهیم گرفت. تفاوت پابمد، مدلاین و پابمد...