آرشیو برای ژانویه, 2016

پرسش و پاسخ تحلیل آماری

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با انواع تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند SPSS، Lisrel، AMOS، Smart Pls، Minitab، Eviews،  نرم افزارهای تصمیم گیری...

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ مقالات و مجلات

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با مجلات ISI, ISC, Scopus, Pubmed و سایر ایندکس های معتبر اختصاص دارد محققین، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم می توانند سوالات خود...

ادامه مطلب