تحلیل داده

تعریف متغیرها در SPSS

تعریف متغیرها در SPSS برای تعریف متغیرها باید ابتدا روی زبانه Variable View کلیک کنید. در هر سطر از کاربرگVariable View یک متغیر تعریف میشود و هر ستون این کاربرگ بیانگر ویژگی خاصی در...

تعریف منوها در SPSS

تعریف منوها در SPSS در SPSS میتوان اکثر دستورها را از طریق این منوهای موجود در نوار منو اجرا کرد. به همین دلیل به شرح مفصل‌تر این منو‌ها می‌پردازیم. منوی File : هدف دستورهای...

معرفی نرم افزار SPSS

معرفی نرم افزار SPSS نرم افزار SPSS معروف ترین نرم افزار آماری برای تحلیل داده‌ها به شمار می‌آید. این نرم افزار به واسطه سادگی و پوشش نسبتا مطلوب روش‌های آماری ، تبدیل به یکی...

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی متغیرهای کیفی اعم از اسمی و رتبه‌ای (ترتیبی) دارای انواع مختلفی از طیف ها می‌ باشند که در ادامه مهم‌ ترین این طیف ها که عموما در...

بررسی رابطه علت و معلولی

بررسی رابطه علت و معلولی در این رابطه هدف، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی(مدل علّی) بین دو یا چند متغیر است. در اینجا مراد پژوهشگر،صرفا تعیین ارتباط و همبستگی بین دو یا...

انواع متغیرهای پژوهش

انواع متغیرهای پژوهش معمولا در آمار، پژوهش ها و پایان نامه ها با انواع متغیرهای کیفی و کمی سروکار داریم و می باید این متغیرها نام گذاری شوند (نامگذاری متغیرهای تحقیق). در این بخش...

جامعه آماری

جامعه آماری چیست؟ برای اینکه بفهمیم جامعه آماری چیست ابتدا باید جامعه را تعریف کنیم. جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین، مطلوب ما قرار میگیرند(مانند جامعه پزشکان ایرانی و…)...

آموزش SPSS

آموزش SPSS در این بخش، پایگاه امین آرتیکل هر چیزی که برای آموزش نرم‌افزار اس پی اس اس SPSS نیاز است را به زبان ساده و رایگان گردآوری کرده ایم. واژه SPSS مخفف سر...

آمار توصیفی و آمار استنباطی

آمار توصیفی و آمار استنباطی از لحاظ تقسیم بندی موضوعی، علم آمار به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود: آمار توصیفی محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده...

آمار چیست؟

آمار چیست؟ آمار علم طبقه بندی اطلاعات، تصمیم گیری های علمی و منطقی ، علم برنامه ریزی های دقیق و علم توصیف بیان آن چیزی است که از مشاهدات میتوان فهمید. واژه Statistics که...

12