تحلیل داده

آموزش نرم افزار آموس Amos

آموزش نرم افزار آموس (Amos) آموزش نرم افزار آموس، آموزش کامل نرم افزار AMOS، فیلم آموزشی ایموس AMOS، فیلم آموزش نرم افزار AMOS، دانلود رایگان کتاب آموزش اموس، دانلود رایگان جزوه آموزشی آموس AMOS،...

تحلیل آماری با AMOS

تحلیل آماری با AMOS نرم افزار آموس (Amos) یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي است. در دپارتمان آماری، استاتید...

تحلیل آماری با EViews

تحلیل آماری با EViews نرم افزار EViews ایویوز یک نرم افزار دقیق برای تحلیل سیستمها و مدلهای اقتصادی به شمار می رود. این نرم افزار یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای تحلیل های...

تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل LISREL

تحلیل آماری با لیزرل (LISREL) نرم افزار لیزرل Lisrel یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم...

تعریف متغیرها در SPSS

تعریف متغیرها در SPSS برای تعریف متغیرها باید ابتدا روی زبانه Variable View کلیک کنید. در هر سطر از کاربرگVariable View یک متغیر تعریف میشود و هر ستون این کاربرگ بیانگر ویژگی خاصی در...

تعریف منوها در SPSS

تعریف منوها در SPSS در SPSS میتوان اکثر دستورها را از طریق این منوهای موجود در نوار منو اجرا کرد. به همین دلیل به شرح مفصل‌تر این منو‌ها می‌پردازیم. منوی File : هدف دستورهای...

معرفی نرم افزار SPSS

معرفی نرم افزار SPSS نرم افزار SPSS معروف ترین نرم افزار آماری برای تحلیل داده‌ها به شمار می‌آید. این نرم افزار به واسطه سادگی و پوشش نسبتا مطلوب روش‌های آماری ، تبدیل به یکی...

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی

انواع طیف‌ های اندازه‌گیری در متغیرهای کیفی متغیرهای کیفی اعم از اسمی و رتبه‌ای (ترتیبی) دارای انواع مختلفی از طیف ها می‌ باشند که در ادامه مهم‌ ترین این طیف ها که عموما در...

بررسی رابطه علت و معلولی

بررسی رابطه علت و معلولی در این رابطه هدف، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی(مدل علّی) بین دو یا چند متغیر است. در اینجا مراد پژوهشگر،صرفا تعیین ارتباط و همبستگی بین دو یا...

انواع متغیرهای پژوهش

انواع متغیرهای پژوهش معمولا در آمار، پژوهش ها و پایان نامه ها با انواع متغیرهای کیفی و کمی سروکار داریم و می باید این متغیرها نام گذاری شوند (نامگذاری متغیرهای تحقیق). در این بخش...

12