تحلیل داده

پرسش و پاسخ تصمیم گیری چندمعیاره فازی

پرسش و پاسخ تصمیم گیری چندمعیاره فازی Fuzzy MCDM این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با انواع تحلیل های تصمیم گیری چندمعیاره در شرایط قطعی و محیط فازی مانند...

ادامه مطلب

آموزش دانلود پرسشنامه ‌های انگلیسی از سایت های معتبر

پژوهشگران جهت جستجوی و دانلود پرسشنامه ‌های انگلیسی می توانند از طریق وبسایت های معتبری مانند گوگل داکس google docs و یا SurveyMonkey با استفاده از گوگل به صورت زیر عمل کنند: در باکس...

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ تحلیل آماری

این صفحه بطور کامل به پرسش و پاسخ تخصصی در ارتباط با انواع تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند SPSS، Lisrel، AMOS، Smart Pls، Minitab، Eviews،  نرم افزارهای تصمیم گیری...

ادامه مطلب