کتاب

چطور بفهمیم کتابی قبلاً ترجمه شده است؟

چطور بفهمیم کتابی قبلاً ترجمه شده است؟ یکی از سوالاتی که برای افرادی که تمایل به ترجمه کتاب دارند این است که از چه طریقی متوجه شوند که این کتاب قبلا ترجمه نشده است....