استخراج مقاله از پایان نامه

تدوین یک مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد یا تهیه مقاله از پایان نامه ارشد یا نوشتن مقالات از پایان نامه ارشد یا رساله دکتری برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار با اهمیت است و یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی پایان نامه های دانشجویان توسط اساتید در جلسه دفاعیه، نمره پایان نامه، دو نمره پایان نامه، و یا تسویه حساب دانشگاه برای مقطع دکتری به شمار می روند و دانشجو باید بتواند مقاله یا مقاله هایی از پایان نامه خود استخراج کند و آنها را در قالب مقاله در مجلات معتبر ISI thomson تامسون با نمایه WOS و JCR, اسکوپوس scopus, پابمد pubmed، علمی و پژوهشی داخلی و یا کنفرانس و یا همایش های داخلی و بین المللی پذیرش اکسپت Accept گرفته و به چاپ برساند.

بسیاری از دانشگاه ها حتی دانشگاه های علوم پزشکی بخشی از نمره پایان نامه را به استخراج مقاله از پایان نامه ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه MD پزشکی و دوره تخصص پزشکی و پذیرش و چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات ISI، ISC ، اسکوپوس Scopus و پابمد Pubmed و مدلاین medline و حتی مقالات علمی و پژوهشی داخلی و یا ارائه در کنفرانس های علمی اختصاص داده اند و همچنین جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری، اپلای (Apply) دانشگاه های خارج از کشور اولین سوالی که در مصاحبه دکتری یا بررسی پرونده های مصاحبه دکتری مطرح می شود این است که از متقاضی از پایان نامه خود مقاله ای استخراج کرده است یا خیر و اگر استخراج مقاله از پایان نامه انجام شده است (موسسه استخراج مقاله از پایان نامه)، چندتا مقاله از پایان نامه استخراج شده است.

گروه علمی امین آرتیکل به عنوان معتبرترین موسسه استخراج مقاله از پایان نامه این خدمت (استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد-استخراج مقاله از پایان نامه و دکتری-استخراج مقاله از رساله دکتری، استخراج مقاله از تز دکترا-استخراج مقاله از پایان نامه برای مصاحبه دکتری-استخراج مقاله از طرح پژوهشی-استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد) را به صورت ویژه برای افرادی که پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی خود را به اتمام رسانده و علاقه مند به استخراج مقاله از پایان نامه خود و چاپ آن در مجلات و ژورنال های معتبر یا ارائه در کنفرانس های ملی و بین المللی (استخراج مقاله از پایان نامه ارشد برای همایش های ملی و بین المللی معتبر و نمایه شده در ISC) می باشند، ارائه می کند. در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد می توان از پایان نامه حداقل دو مقاله (دو مقاله از پایان نامه) استخراج نمود و در مقاطع تحصیلی دکتری عموما می توان مقالات بیشتری از پایان نامه استخراج نمود.

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه (فرمت استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج و چاپ مقاله ISI، مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد، استخراج مقاله ISI) به صورت زیر است

نوشتن عنوان مقاله در پایان نامه مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری
نوشتن چکیده مقاله مستخرج از پایان نامه
تعریف کلمات کلیدی (کلید واژه ها) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری
نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری
نگارش و تدوین پیشینه تحقیق (مرور ادبیات) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکتری
پیشینه پژوهشی مقاله (مرور پیشینه پژوهش) و بیان نوآوری و شکاف های تحقیق در استخراج مقاله از رساله دکتری و مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد
نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و مقاله از رساله دکترا
نحوه نوشتن مدل مفهومی در استخراج مقاله از پایان نامه
روش شناسی تحقیق، تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و مقاله مستخرج از رساله دکتری
نحوه نگارش بیان نتایج تحقیق (یافته های پژوهش) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکترا
بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از پایان نامه دکترا

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه (چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه) بصورت زیر است:

1. مقاله استخراجی دارای ساختاری مشابه پایان نامه است و در این مقاله دانشجو باید بتواند پایان نامه خود را طبق اصول مقاله نویسی در حداکثر 10 تا 15 صفحه خلاصه نماید
2. عنوان مقالات استخراجی نباید یکسان بوده و همچنین با مقالات پیشین تفاوت داشته باشد. با یک جستجوی ساده به فارسی و انگلیسی در گوگل یا گوگل اسکولار (Google Scholar) می توانید از این مورد مطمئن شوید.
3. موضوع مقالات باید بگونه ای طراحی شود که بروز بوده تا شانس پذیرش مقاله در مجلات ISI، مجلات ISC، مجلات اسکوپوس Scopus و یا پابمد pubmed و مدلاین medline (مخصوص دانشجویان و اساتید پزشکی) بالا رود.
4. چکیده پایان نامه بایستی شامل موضوع تحقیق، هدف تحقیق، مراحل انجام کار، نوآوری های مدنظر، نتایج کلیدی مقاله در حدود 100 تا 200 کلمه نوشته شود
5. به نقل و قول از مقاله های دیگر توجه نکنید و به مقالات اصلی جهت ارجاع دهی مراجعه نمایید. برای این کار می توانید از نرم افرار zotero، Endnote و یا سایت https://scholar.google.com/ استفاده نمایید.
6. دانشجویان می توانند قبل از تدوین مقاله مستخرج از پایان نامه با شیوه های نگارش مقالات فارسی از نمونه های مشابه در حیطه تخصصی خود به پایگاه مقالات جهاد دانشگاهی www.sid.ir و یا مجلات الزویر، تیلور، اشپرینگر و … مراجعه نمایند و مقاله خود را در قالب ساختار مورد نظر نگارش نمایند.
7. انتخاب مجله مورد نظر بر اساس اصول انتخاب مجله و سطح بندی مقاله استخراج شده
8. از آنجایی که فرآیند داوری مقالات در مجلات داخلی و یا خارجی در پایگاه های الزویر، اشپرینگر، و …طولانی بوده بهتر است دانشجو با توجه به زمان خود مجله را انتخاب نمایند
9. در مواردی که دانشجو وقت آنچنانی برای پذیرش مقاله خود نداشته باشد، مجلاتی که با اخذ هزینه فرآیند داوری را تسریع می بخشند، می بایست مجله انتخاب شده جزو مجلات معتبر بودهو در لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد قرار نداشته و همچنین جعلی نباشد (جهت آشنایی با لیست مجلات فاقد اعتبار و مجلات جعلی می توانید به صفحه مورد نظر درAminArticle مراجعه نمایید اینجا).
10. از آنجایی که چاپ مقاله در همایش یا کنفرانس های ملی و بین المللی یکی از شیوه های آسان پذیرش و چاپ مقاله است دانشجویان می توانند با مراجعه با سایت های معتبر معرفی کنفرانس ها مراجعه نمایند.

برای دریافت نمونه مقاله استخراج شده از پایان نامه، توضیحات مربوط به چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه یا چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم، تبدیل مقاله به پایان نامه، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه، تفاوت مقاله و پایان نامه، نمونه مقاله از پایان نامه، قیمت تبدیل پایان نامه به مقاله، هزینه پایان نامه به مقاله، هزینه استخراج مقاله isi، استخراج مقاله از رساله، مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله پایان نامه دکتری تخصص پزشکی می توانید با شماره تماس پایگاه تماس حاصل بفرمایید یا ایمیل بزنید.

تعرفه: هزینه استخراج مقاله از پایان نامه (تبدیل پایان نامه به مقاله، تدوین مقاله از پایان نامه، استخراج و چاپ مقاله، هزینه پایان نامه به مقاله، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه) با کیفیت مناسب در گروه علمی امین آرتیکل برای هر مقاله فقط 200 هزار تومان خواهد بود (قیمت استخراج مقاله از پایان نامه دویست هزار تومان).

دقت نمایید کار نگارش مقاله در این پایگاه انجام نشده و مقاله از پایان نامه ای که دانشجو نگارش کرده باشد استخراج خواهد شد و اگر در هر مرحله کشف شود که پایان نامه توسط دانشجو انجام نشده باشد، همکاران پایگاه از ارایه خدمت استخراج و چاپ مقاله امتناع خواهند کرد.

در نهایت گروه AminArticle تضمین می کند که مقاله مستخرج شده قابلیت چاپ در مجلات معتبر ISI و یا ISC را داشته و این خدمت را بصورت ویژه برای متقاضیان به انجام می رساند.

توضیحات استخراج مقاله از پایان نامه

1. در صورت عدم تحویل سفارش استخراج مقاله از پایان نامه در زمان مورد نظر، کل هزینه دریافتی از متقاضی عودت داده خواهد شد.
2. فایل ترجمه مقاله از پایان نامه به همراه فایل اصل مقاله مستخرج شده به متقاضی ارائه خواهد شد
3. ترجمه مقاله استخراج شده از پایان نامه توسط اساتید زبان بصورت تخصصی و ترجمه Native انجام خواهد شد
4. در ترجمه مقاله مستخرج از پایان نامه از اصطلاحات تخصصی مربوط به هر رشته استفاده خواهد شد.
5. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از موسسات مقالات دانشجویان را در مجلات فاقد اعتبار یا مجلات جعلی به چاپ می رسانند، گروه علمی Amin Article تضمین می کند مجله ای که مقاله استخراج شده از پایان نامه در آن پذیرش خواهد شد جزو مجلات جعلی و فاقد اعتبار (بلک لیست) نباشد.

در حال حاضر استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری و همچنین پذیرش مقاله ISI، ISC، کنفرانسی، همایشی، مجلات علمی و پژوهشی، ترجمه مقاله مستخرج از پایان نامه برای رشته های علوم انسانی شامل مدیریت (استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت صنعتی، نمونه مقاله از پایان نامه مدیریت دولتی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت بازرگانی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت مالی، تدوین مقاله از پایان نامه مدیریت شهری، نمونه مقاله از پایان نامه مدیریت جهانگردی، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات IT، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت فرهنگی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت منابع انسانی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت تکنولوژی، استخراج مقاله از پایان نامه کارآفرینی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت رسانه، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت بانکی)،استخراج مقاله از پایان نامه MBA ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه حسابداری، استخراج مقاله از پایان نامه علوم اقتصادی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم اجتماعي، استخراج مقاله از پایان نامه علوم تربيتي، شیوه استخراج مقاله از پایان نامه روان شناسي، تبدیل پایان نامه به مقاله مطالعات زنان، تبدیل پایان نامه به مقاله زبان و ادبيات فارسي، نمونه مقاله از پایان نامه علوم جغرافيايي، استخراج مقاله از پایان نامه زبان عربي، تربيت بدني و علوم ورزشي، تبدیل پایان نامه به مقاله تاريخ، تبدیل پایان نامه به مقاله زبان هاي باستاني، زبان شناسي، الهيات و معارف اسلامي، نمونه مقاله از پایان نامه فلسفه،  استخراج مقاله از پایان نامه حقوق، استخراج مقاله از پایان نامه اطلاعات و دانش شناسي، زبان انگليسي، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه علوم سياسي و روابط بين الملل، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه باستان شناسی، هزینه تبدیل پایان نامه به مقاله علوم ارتباطات اجتماعي، هزینه تبدیل مقاله به پایان نامه محيط زيست، استخراج مقاله از پایان نامه مديريت بحران، علوم پایه شامل شيمي، فیزیک، زيست شناسي، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه آمار، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه ریاضی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم كامپيوتر، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه تاريخ و فلسفه علم؛ مهندسی شامل استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي برق، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی نفت، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي پليمر، مقاله مستخرج مقاله از پایان نامه مهندسی معماری، مهندسي شيمي، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي صنايع، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه مديريت در سوانح طبيعي، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي عمران  نقشه برداري، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه مهندسي عمران، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي مكانيك، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي معدن، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي مواد و متالورژي، مقاله از پایان نامه نانوفناوري  نانومواد، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی کامپیوتر، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مهندسي هوافضا، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي نساجي، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه بيوتكنولوژي و داروسازي، مهندسي پليمر، مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت، مهندسي ايمني و بازرسي فني، شيمي  بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه مهندسي منابع طبيعي، مهندسي كشاورزي، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي منابع طبيعي، برنامه ريزي شهري و مدیریت شهری، مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما، هنرهاي ساخت و معماري، طراحي صنعتي؛ مجلات پابمد pubmed و مدلاین medline  و اسکوپوس Scopus برای علوم پایه پزشکی شامل انگل شناسي، فيزيولوژي دامپزشكي، بافت شناسي دامپزشكي، استخراج مقاله از پایان نامه باكتري شناسي دامپزشكي، استخراج مقاله از پایان نامه ايمني شناسي دامپزشكي، بيوشيمي باليني، سم شناسي و …)؛ مجموعه رشته های پزشکی شامل استخراج مقاله از پایان نامه پرستاری، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه بیماری های داخلی، تبدیل پایان نامه به مقاله رشته عصب شناسی، مقاله از پایان نامه رادیولوژی، استخراج مقاله از پایان نامه هوشبری، مقاله از پایان نامه رادیولوژی، شیوه استخراج مقاله از پایان نامه بیماری های عفونی، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه اطفال،قیمت استخراج مقاله از پایان نامه جراحی، فوریت‌های پزشکی، ارتوپدی، تبدیل پایان نامه به مقاله پزشکی اطفال، پزشکی انفورماتیک، انکولوژی (سرطان‌شناسی)، استخراج مقاله از پایان نامه یمنی‌شناسی و آلرژی و ترجمه تخصصی و Native، بهداشت عمومی، استخراج مقاله از پایان نامه بیماری‌های اعصاب، استخراج مقاله از پایان نامه بیماری‌های دهان و دندان، بیماری‌های ریوی، استخراج مقاله از پایان نامه بینایی سنجی، تدوین مقاله از پایان نامه پزشکی بیهوشی، نمونه مقاله از پایان نامه فیزیوتراپی، فیزیولوژی، پزشکی، پاتولوژی (آسیب‌شناسی)، طب اورژانس، پزشکی خانواده، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، استخراج مقاله از پایان نامه پزشکی پوست، مقاله از پایان نامه تغذیه و رژیم‌درمانی، مقاله از پایان نامه جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، مقاله از پایان نامه جراحی مغز و اعصاب، استخراج مقاله از پایان نامه چشم‌پزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه خون‌شناسی، تبدیل پایان نامه به مقاله داروسازی، استخراج مقاله از پایان نامه دارورسانی، استخراج مقاله از پایان نامه دامپزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه دندانپزشکی، روان‌پزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه روماتولوژی، زنان و زایمان، مقاله مستخرج از پایان نامه ژنتیک، میکروب شناسی، طب سنتی / طب حاشیه، استخراج مقاله از پایان نامه طب فیزیکی و توانبخشی، طب کار / بهداشت حرفه‌ای، استخراج مقاله از پایان نامه پزشکی عفونی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم آزمایشگاهی، پزشکی غدد، پزشکی قلب و عروق،پزشکی کلیه و مجاری ادراری، پزشکی گوارش و کبد، پزشکی گوش، حلق و بینی، مامایی، مدارک پزشکی، کالبدشناسی / علوم تشریحی، تفاوت مقاله از پایان نامه طب هوانوردی و هوافضا، نمونه مقاله استخراج شده از پایان نامه مدیریت سلامت، مقاله از پایان نامه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی …)

جهت سفارش پذیرش تضمینی مقاله ISI ، انجام تحلیل آماری پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه، مقاله از پایان نامه، تبدیل پایان نامه به مقاله و یا مشاوره میتوانید از طریق ایمیل amin.article@gmail.com و یا با شماره تلفن مندرج در سایت تماس حاصل فرموده یا سفارش خود را در سایت موسسه ثبت نموده تا در اسرع وقت پس از بررسی درخواست شما، با شما تماس حاصل شود

برچسب ها: استخراج مقاله از پایان نامه، پذیرش مقاله، پذیرش مقاله ISC، پذیرش مقاله ISI، چاپ مقاله، چاپ مقاله ISC، چاپ مقاله ISI، مقاله از پایان نامه

برای ثبت سفارش کلیک کنید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل