استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم؟

نوشتن مقاله از پایان نامه و همچنین استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و رساله دکترا نیازمند ارائه طرحی مناسب و خوب از ابتدا است. شیوه ارائه یک پژوهش علاوه بر محتوی مناسب، به روز و علمی نیارمند ارائه مناسب و ساختاریافته ای هست. بارها پیش امده که مقاله مستخرج شده از پایان نامه دارای کیفیت علمی بالایی بوده اما کار در بسیاری از ژورنال های معتبر ISI و Scopus و Pubmed ریجکت شده و اکسپت نمی شود و دلیل آن عدم مهارت نویسنده از تدوین در بخش ساختاری مقاله ای که از پایان نامه استخراج شده است.

چارچوب مقاله نویسی از پایان نامه ارشد و رساله دکترا

امروزه پژوهش در جهان از اهمیت زیادی برخوردار شده است و اکثر شاخص های پایش علمی کشورها و دانشگاه ها بر اساس مقاله، پژوهش و تحقیق صورت می گیرد. از آنجایی که پذیرش و چاپ و اکسپت مقاله از پایان نامه در ژورنال های علمی معتبر یکی از مسیرهای ارائه نتایج یک تحقیق به شمار می رود، پایان نامه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع دکتری عمومی، تخصصی و رزیدنتی یکی از دستاوردهای این عزیزان می باشد، محقق باید بتواند دستاورد پژوهشی خود  از پایان نامه و رساله را استخراج کرده و در ژورنال های معتبر ISI، مجلات معتبر اسکوپوس Scopus، ژورنال های معتبر وزارت بهداشت پابمد PubMed اکسپت کرده و به چاپ برساند. در این بخش تلاش می کنیم به روش درستی، به مراحل نوشتن مقاله از پایان نامه و مراحل استخراج مقاله از پایان نامه اشاره نماییم.

در حالت کلی و عمومی، اجزای مقاله از پایان نامه ای که قرار است در مجلات ISI ، مجلات Scopus اسکوپوس، مجلات پابمد Pubmed ، و مجلات ISC پایگاه استنادی جهان اسلام به شرح زیر هست:

عنوان مقاله ای که از پایان نامه استخراج شده است
مولفین مقاله استخراج شده از پایان نامه
افیلیشن و وابستگی نویسندگان و مولف مکاتبه کننده و مسئول مقاله از پایان نامه
چکیده مقاله استخراج شده از پایان نامه
کلمات کلیدی مقاله مستخرج از پایان نامه
مقدمه مقاله از پایان نامه
مرور ادبیات (می تواند در بخش مقدمه ادغام شود)و نواوری مقاله هم در این بخش می تواند بیان شود
مبانی نظری مقاله (اختیاری)مقاله از پایان نامه
روش شناسی تحقیق شامل جامعه اماری، نمونه آماری، فرضیه های تحقیق، روش تحلیل
نتایج تحقیق مقاله مستخرج از پایان نامه
بحث
توصیه های عملیاتی و کاربردی تحقیق
نتیجه گیری مقاله مستخرج شده از پایان نامخه
فهرست منابع و مراجع

آموزش استخراج مقاله از پایان نامه

نحوه نوشتن عنوان مقاله مستخرج از پایان نامه

برای نوشتن عنوان مقاله (Title مقاله) استخراج شده از پایان نامه نباید از واژه هایی زائدی مانند The، An، A، Study on، Investigating استفاده کرد چرا که برای ارجاع دهی و سایتیشن مناسب نیستند. عنوان مقاله باید حداقل تعداد واژگان را شامل شود بطوری که که قادر به شرح و توضیح کافی محتوای مقاله استخراج شده از پایان نامه باشد. عنوان مقاله نباید یک جمله باشد. عنوان مقاله استخراج شده از پایان نامه باید به موارد طول عنوان، لزوم استفاده عنوان های خاص یا تخصصی، گرامر عنوان مقاله، و لزوم اختصارات و اصلاحات تخصصی دقت زیادی نمود.
عنوان مقاله الزاما همان عنوان پایان نامه نباید باشد و استخراج کننده مقاله از پایان نامه می تواند عنوانی غیر از عنوان پایان نامه را انتخاب کند چرا که ممکن است از یک پایان نامه یا رساله دکتری چند مقاله بتوان استخراج نمود و محقق باید عنوان متناسب هر بخشی که از رساله استخراج شده است را برگزیند.

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان مقاله در مقاله مستخرج از پایان نامه

پس از نوشتن عنوان مقاله، نوبت به نگارش اسامی مولفین و محققین مقاله است. ترتیب نویسندگان بر اساس سهم نویسندگان از نوآوری و مشارکت Contribution آنها صورت می گیرد. نفر اول بسیار مهم هست و معمولا نام دانشجویی که پایان نامه را نوشته است به عنوان نفر قرار میگیرد مگر آنکه دانشجو از ادامه کار انصراف دهد.

نحوه نوشتن افیلیشن (نشانی) نویسندگان مقاله در مقاله مستخرج از پایان نامه

افیلیشن یا وابستگی نویسندگان مقاله، باید نام دانشگاهی که نویسنده مقاله در ان مشغول به تحصیل یا فعالیت است نوشته شود. این افیلیشن معمولا به صورت استاندارد هست و هر دانشگاهی استاندارد و قالب خاص خود را دارد.

نحوه نوشتن چکیده مقاله در مقاله استخراج شده از پایان نامه

چکیده مقاله ای که قرار است از پایان نامه یا رساله دکتری استخراج شود می تواند عینا از پایان نامه کپی شده و اصلاح شود مگر اینکه قرار باشد از پایان نامه یا رساله دکتری بیش از یک مقاله استخراج شود در این صورت باید متناسب با مقاله ای که قرار است از پایان نامه استخراج شود، چکیده نوشته شود. نکاتی که باید برای نوشتن چکیده مد نظر استخراج کننده مقاله قرار گیرد عبارتند از:
چکیده باید خلاصه و کوتاه و در برگیرنده بخش های مختلف مقاله باشد
تعداد کلمات چکیده معمولا بیشتر از 250 کلمه با بیشتر بسته به ژورنال انتخابی باشد.
جملات در چکیده معمولا به صورت گذشته نوشته می شود
از وارد کردن جزئیات نامربوط در چکیده اکیدا خودداری نمایید
شروع چکیده می تواند با ارائه اهداف و ضرورت پژوهش باشد
به نحوه نمونه گیری، نوع انجام تحلیل و آزمایش و گرداوری داده ها و ابزار پژوهش اشاره کنید.
نتایج اصلی تحقیق را به صورت موجز و مختصر بیان نمایید.

نحوه نوشتن کلمات کلیدی

تعداد کلمات کلیدی در مقاله معولا بین 3 الی 6 کلمه است. کلمات کلیدی مقاله به جستجوی مقاله و ارجاعات مقاله کمک می کند. همچنین خوانند مقاله با مطالعه کلمات کلیدی می تواند فهم مختصری از موضوعات مقاله را پیدا کند.
نحوه نوشتن مقدمه مقاله مستخرج از پایان نامه
مقدمه مقاله مستخرج از پایان نامه باید دامنه مساله تحقیق را به دقت و شفاف بیان نماید. مقدمه مقاله باید ضرورت انجام پژوهش و اهداف تحقیق را بیان نماید.مقدمه میتواند سابقه و پیشینه تحقیق را در صورت تمایل ارائه کند (چون پیشینه می تواند خود بخش مجزا هم باشد).

نحوه نوشتن مرور ادبیات تحقیق مقاله مستخرج از رساله

نوشتن مرور ادبیات پژوهش از اجزای اصلی مقاله می باشد که می تواند با بخش مقدمه مقاله ادغام گردد. مرور ادبیات معمولا در فصل دوم پایان نامه انجام شده است. با این حال همه فصل دوم مقاله نباید در مرور ادبیات مقاله ذکر شود باید مقالات به روز و نظریه های جدید را به صورت مختصر بررسی کرد. با این حال اگر قصد دارید مقاله مستخرج از پایان نامه خود را در ژورنال ها و مجلات خارجی و معتبر مانند ISI, ISC,Scopus, Pubmed, MedLine ، مجلات علمی و پژوهشی معتبر چاپ کنید باید نظریه های معتبر مربوط به موضوع تحقیق خود را بررسی و نقد نمایید. همچنین در جمع بندی ادبیات، میتوانید خلاصه مرور ادبیات را به صورت جدول ارائه دهید. متغیرهای تحقیق را بر اساس تعاریف جدید و به روز ارائه کرده و مبانی نظری پژوهش را هم بنویسید. ضمنا در این بخش باید نوآوری های مدنظر را نیز ارائه نمایید.

نحوه نوشتن فرضیه وسوالات پژوهش در نوشتن مقاله از پایان نامه

فرضیه های تحقیق معمولا در فصل سوم پایان نامه نوشته می شوند.
نحوه نوشتن متدولوژی و روش شناسی در نوشتن مقاله از پایان نامه
روش شناسی پژوهش را که در بخش مقدمه مقاله معرفی کرده اید را در این بخش دلایل خود را برای تعیین نوع روش تحقیق بیان می کنید. همچنین به نحوه آزمایش، نوع کنترل، شیوه گردآوری داده ها میتوانید اشاره کنید.

تجزیه و تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه

در این بخش می توانید از کیفی یا کمی بودن مقاله، مقطعی یا طولی بودن مقاله، نوع آزمون و تحلیل های انتخاب شده، نوع طراحی ازمایش و نرم افزارهای مورد استفاده را بیان کنید.

چگونگی نوشتن نتایج مقاله مستخرج از پایان نامه
نتایج پایان نامه معمولا در فصل چهار پایان نامه بیان می شود. استخراج کننده مقاله می تواند به فصل 4 پایان نامه مراجعه کند. البته شایان ذکر است که این فصل معمولا دارای تعداد صفحات زیادی است و محقق باید تنها از تحلیل هایی که برای مقاله ضروری هستند استفاده کند و همچنین جداول اضافی را حذف نماید. ارائه برخی از نتایج به صورت نمودار هم به بالا بردن کیفیت مقاله کمک می کند.

بحث و نتیجه گیری در نوشتن مقاله از پایان نامه ارشد و رساله دکتری

قسمت بحث مقاله یکی از بخش های مهم مقاله است و نوشتن آن نسبت به سایر بخش های مقاله و پایان نامه سخت تر است. دقت نمایید که بسیاری از دلایل رد مقاله توسط سردبیران ژورنال ها به دلیل ضعف نویسنده مقاله در قسمت بحث و نتیجه گیری است. بنابراین تسلط نگارنده پایان نامه و مقاله به بحث و موضوع مقاله می تواند به پذیرش مقاله در ژورنال های معتبر ISI, ISC, Scopus, Medline و PubMed کمک شایانی نماید

نحوه نوشتن منابع و رفرنس نویسی مقاله مستخرج از پایان نامه

سبک های مختلفی برای رفرنس نویسی وجود دارد و هر ژورنالی سبک رفرنس نویسی مختص خود را دارد. این سبک ها عبارتند از رفرنس نویسی هاروارد Harvard Style، سیستم ارجاع دهی و رفرنس نویسی ترتیب اسناد در متن، سیستم الفبا- شماره در ارجاع دهی به شیوه ونکوور Vancouver:، سیستم ارجاع دهی APA. دقت نمایید هر منبعی که در مقاله ارجاع داده اید باید در بخش منابع مقاله بیاید و قرار نیست تمام رفرنس های پایان نامه را در بخش منابع مقاله کپی کنید.

دانلود نمونه استخراج مقاله از پایان نامه

تدوین یک مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد یا تهیه مقاله از پایان نامه ارشد یا نوشتن مقالات از پایان نامه ارشد یا رساله دکتری برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار با اهمیت است و یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی پایان نامه های دانشجویان توسط اساتید در جلسه دفاعیه، نمره پایان نامه، دو نمره پایان نامه، و یا تسویه حساب دانشگاه برای مقطع دکتری به شمار می روند و دانشجو باید بتواند مقاله یا مقاله هایی از پایان نامه خود استخراج کند و آنها را در قالب مقاله در مجلات معتبر ISI thomson تامسون با نمایه WOS (استخراج مقاله از پایان نامه برای اکسپت در ژورنال های Web of science) و استخراج مقاله از پایان نامه برای پذیرش و چاپ در ژورنال های با impact factor  با نمایه  JCR از موسسه ISI برای دانشجویان وزارت علوم، دانشگاه آزاد و علوم پزشکی و دندانپزشکی, استخراج مقاله از پایان نامه برای اکسپت در ژورنال های اسکوپوس Scopus با رتبه های Q1، Q2، Q3، Q4,  استخراج مقاله از پایان نامه برای پذیرش و چاپ در ژورنال های ایندکس شده در پابمد Pubmed و Medline، استخراج مقاله از پایان نامه برای پذیرش و چاپ در مجلات داخلی و مجلات علمی و پژوهشی و یا کنفرانس و یا همایش های داخلی و بین المللی پذیرش اکسپت Accept گرفته و به چاپ برساند.

بسیاری از دانشگاه ها حتی دانشگاه های علوم پزشکی بخشی از نمره پایان نامه را به استخراج مقاله از پایان نامه ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه MD پزشکی و دوره تخصص پزشکی و پذیرش و چاپ مقاله از پایان نامه در مجلات ISI، ISC ، اسکوپوس Scopus و پابمد Pubmed و مدلاین medline و حتی مقالات علمی و پژوهشی داخلی و یا ارائه در کنفرانس های علمی اختصاص داده اند و همچنین جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری، اپلای (Apply) دانشگاه های خارج از کشور اولین سوالی که در مصاحبه دکتری یا بررسی پرونده های مصاحبه دکتری مطرح می شود این است که از متقاضی از پایان نامه خود مقاله ای استخراج کرده است یا خیر و اگر استخراج مقاله از پایان نامه انجام شده است (موسسه استخراج مقاله از پایان نامه)، چندتا مقاله از پایان نامه استخراج شده است.

گروه علمی امین آرتیکل به عنوان معتبرترین موسسه استخراج مقاله از پایان نامه این خدمت (استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد-استخراج مقاله از پایان نامه و دکتری-استخراج مقاله از رساله دکتری، استخراج مقاله از تز دکترا-استخراج مقاله از پایان نامه برای مصاحبه دکتری-استخراج مقاله از طرح پژوهشی-استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد) را به صورت ویژه برای افرادی که پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی خود را به اتمام رسانده و علاقه مند به استخراج مقاله از پایان نامه خود و چاپ آن در مجلات و ژورنال های معتبر یا ارائه در کنفرانس های ملی و بین المللی (استخراج مقاله از پایان نامه ارشد برای همایش های ملی و بین المللی معتبر و نمایه شده در ISC) می باشند، ارائه می کند. در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد می توان از پایان نامه حداقل دو مقاله (دو مقاله از پایان نامه) استخراج نمود و در مقاطع تحصیلی دکتری عموما می توان مقالات بیشتری از پایان نامه استخراج نمود.

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه (فرمت استخراج مقاله از پایان نامه، استخراج و چاپ مقاله ISI، مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد، استخراج مقاله ISI) به صورت زیر است

نوشتن عنوان مقاله در پایان نامه مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری
نوشتن چکیده مقاله مستخرج از پایان نامه
تعریف کلمات کلیدی (کلید واژه ها) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری
نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری
نگارش و تدوین پیشینه تحقیق (مرور ادبیات) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکتری
پیشینه پژوهشی مقاله (مرور پیشینه پژوهش) و بیان نوآوری و شکاف های تحقیق در استخراج مقاله از رساله دکتری و مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد
نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و مقاله از رساله دکترا
نحوه نوشتن مدل مفهومی در استخراج مقاله از پایان نامه
روش شناسی تحقیق، تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و مقاله مستخرج از رساله دکتری
نحوه نگارش بیان نتایج تحقیق (یافته های پژوهش) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکترا
بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از پایان نامه دکترا

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه (چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه) بصورت زیر است:

1. مقاله استخراجی دارای ساختاری مشابه پایان نامه است و در این مقاله دانشجو باید بتواند پایان نامه خود را طبق اصول مقاله نویسی در حداکثر 10 تا 15 صفحه خلاصه نماید
2. عنوان مقالات استخراجی نباید یکسان بوده و همچنین با مقالات پیشین تفاوت داشته باشد. با یک جستجوی ساده به فارسی و انگلیسی در گوگل یا گوگل اسکولار (Google Scholar) می توانید از این مورد مطمئن شوید.
3. موضوع مقالات باید بگونه ای طراحی شود که بروز بوده تا شانس پذیرش مقاله در مجلات ISI، مجلات ISC، مجلات اسکوپوس Scopus و یا پابمد pubmed و مدلاین medline (مخصوص دانشجویان و اساتید پزشکی) بالا رود.
4. چکیده پایان نامه بایستی شامل موضوع تحقیق، هدف تحقیق، مراحل انجام کار، نوآوری های مدنظر، نتایج کلیدی مقاله در حدود 100 تا 200 کلمه نوشته شود
5. به نقل و قول از مقاله های دیگر توجه نکنید و به مقالات اصلی جهت ارجاع دهی مراجعه نمایید. برای این کار می توانید از نرم افرار zotero، Endnote و یا سایت https://scholar.google.com/ استفاده نمایید.
6. دانشجویان می توانند قبل از تدوین مقاله مستخرج از پایان نامه با شیوه های نگارش مقالات فارسی از نمونه های مشابه در حیطه تخصصی خود به پایگاه مقالات جهاد دانشگاهی www.sid.ir و یا مجلات الزویر، تیلور، اشپرینگر و … مراجعه نمایند و مقاله خود را در قالب ساختار مورد نظر نگارش نمایند.
7. انتخاب مجله مورد نظر بر اساس اصول انتخاب مجله و سطح بندی مقاله استخراج شده
8. از آنجایی که فرآیند داوری مقالات در مجلات داخلی و یا خارجی در پایگاه های الزویر، اشپرینگر، و …طولانی بوده بهتر است دانشجو با توجه به زمان خود مجله را انتخاب نمایند
9. در مواردی که دانشجو وقت آنچنانی برای پذیرش مقاله خود نداشته باشد، مجلاتی که با اخذ هزینه فرآیند داوری را تسریع می بخشند، می بایست مجله انتخاب شده جزو مجلات معتبر بودهو در لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه آزاد قرار نداشته و همچنین جعلی نباشد (جهت آشنایی با لیست مجلات فاقد اعتبار و مجلات جعلی می توانید به صفحه مورد نظر درAminArticle مراجعه نمایید اینجا).
10. از آنجایی که چاپ مقاله در همایش یا کنفرانس های ملی و بین المللی یکی از شیوه های آسان پذیرش و چاپ مقاله است دانشجویان می توانند با مراجعه با سایت های معتبر معرفی کنفرانس ها مراجعه نمایند.

برای دریافت نمونه مقاله استخراج شده از پایان نامه، توضیحات مربوط به چگونگی استخراج مقاله از پایان نامه یا چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم، تبدیل مقاله به پایان نامه، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه، تفاوت مقاله و پایان نامه، نمونه مقاله از پایان نامه، قیمت تبدیل پایان نامه به مقاله، هزینه پایان نامه به مقاله، هزینه استخراج مقاله isi، استخراج مقاله از رساله، مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله از رساله دکتری تخصص پزشکی می توانید با شماره تماس پایگاه تماس حاصل بفرمایید یا ایمیل بزنید.

تعرفه: هزینه استخراج مقاله از پایان نامه (تبدیل پایان نامه به مقاله، تدوین مقاله از پایان نامه، استخراج و چاپ مقاله، هزینه پایان نامه به مقاله، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه) با کیفیت مناسب در گروه علمی امین آرتیکل برای هر مقاله فقط 200 هزار تومان خواهد بود (قیمت استخراج مقاله از پایان نامه دویست هزار تومان).

دقت نمایید کار نگارش مقاله در این پایگاه انجام نشده و مقاله از پایان نامه ای که دانشجو نگارش کرده باشد استخراج خواهد شد و اگر در هر مرحله کشف شود که پایان نامه توسط دانشجو انجام نشده باشد، همکاران پایگاه از ارایه خدمت استخراج و چاپ مقاله امتناع خواهند کرد.

در نهایت گروه AminArticle تضمین می کند که مقاله مستخرج شده قابلیت چاپ در مجلات معتبر ISI و یا ISC را داشته و این خدمت را بصورت ویژه برای متقاضیان به انجام می رساند.

توضیحات استخراج مقاله از پایان نامه

1. در صورت عدم تحویل سفارش استخراج مقاله از پایان نامه در زمان مورد نظر، کل هزینه دریافتی از متقاضی عودت داده خواهد شد.
2. فایل ترجمه مقاله از پایان نامه به همراه فایل اصل مقاله مستخرج شده به متقاضی ارائه خواهد شد
3. ترجمه مقاله استخراج شده از پایان نامه توسط اساتید زبان بصورت تخصصی و ترجمه Native انجام خواهد شد
4. در ترجمه مقاله مستخرج از پایان نامه از اصطلاحات تخصصی مربوط به هر رشته استفاده خواهد شد.
5. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از موسسات مقالات دانشجویان را در مجلات فاقد اعتبار یا مجلات جعلی به چاپ می رسانند، گروه علمی Amin Article تضمین می کند مجله ای که مقاله استخراج شده از پایان نامه در آن پذیرش خواهد شد جزو مجلات جعلی و فاقد اعتبار (بلک لیست) نباشد.

لیست خدمات پایگاه امین آرتیکل به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و رشته های علوم پزشکی در دوره عمومی و تخصصی به شرح زیر است:

قیمت نوشتن مقاله از پایان نامه
انجام فرمت بندی مقاله ISI و اسکوپوس
صفحه آرایی ویراستاری پایان نامه
ترجمه تخصصی مقاله ISI
چاپ مقاله ISI و Scopus و Pubmed پابمد مقاله مستخرج از پایان نامه

در حال حاضر استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری و همچنین پذیرش مقاله ISI، ISC، کنفرانسی، همایشی، مجلات علمی و پژوهشی، ترجمه مقاله مستخرج از پایان نامه برای رشته های علوم انسانی شامل مدیریت (استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت صنعتی، نمونه مقاله از پایان نامه مدیریت دولتی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت بازرگانی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت مالی، تدوین مقاله از پایان نامه مدیریت شهری، نمونه مقاله از پایان نامه مدیریت جهانگردی، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات IT، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت فرهنگی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت منابع انسانی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت تکنولوژی، استخراج مقاله از پایان نامه کارآفرینی، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت رسانه، استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت بانکی)،استخراج مقاله از پایان نامه MBA ارشد، استخراج مقاله از پایان نامه حسابداری، استخراج مقاله از پایان نامه علوم اقتصادی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم اجتماعي، استخراج مقاله از پایان نامه علوم تربيتي، شیوه استخراج مقاله از پایان نامه روان شناسي، تبدیل پایان نامه به مقاله مطالعات زنان، تبدیل پایان نامه به مقاله زبان و ادبيات فارسي، نمونه مقاله از پایان نامه علوم جغرافيايي، استخراج مقاله از پایان نامه زبان عربي، تربيت بدني و علوم ورزشي، تبدیل پایان نامه به مقاله تاريخ، تبدیل پایان نامه به مقاله زبان هاي باستاني، زبان شناسي، استخراج مقاله از پايان نامه الهيات و معارف اسلامي، نمونه مقاله از پایان نامه فلسفه،  استخراج مقاله از پایان نامه حقوق، استخراج مقاله از پایان نامه اطلاعات و دانش شناسي، زبان انگليسي، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه علوم سياسي و روابط بين الملل، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه باستان شناسی، هزینه تبدیل پایان نامه به مقاله علوم ارتباطات اجتماعي، هزینه تبدیل مقاله به پایان نامه محيط زيست، استخراج مقاله از پایان نامه مديريت بحران، علوم پایه شامل شيمي، فیزیک، زيست شناسي، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه آمار، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه ریاضی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم كامپيوتر، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه تاريخ و فلسفه علم؛

استخراج مقاله از پایان نامه، نمونه مقاله از پایان نامه ها، مقاله از پایان نامه، نمونه مقاله های مستخرج شده از پایان نامه های رشته های مهندسی شامل استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي برق، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی نفت، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي پليمر، مقاله مستخرج مقاله از پایان نامه مهندسی معماری، مهندسي شيمي، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي صنايع، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه مديريت در سوانح طبيعي، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي عمران  نقشه برداري، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه مهندسي عمران، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي مكانيك، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي معدن، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي مواد و متالورژي، مقاله از پایان نامه نانوفناوري  نانومواد، قیمت استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی کامپیوتر، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد مهندسي هوافضا، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي نساجي، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه بيوتكنولوژي و داروسازي، مهندسي پليمر، مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت، مهندسي ايمني و بازرسي فني، شيمي  بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE، نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه مهندسي منابع طبيعي، مهندسي كشاورزي، استخراج مقاله از پایان نامه مهندسي منابع طبيعي، استخراج مقاله از پایان نامه و رساله برنامه ريزي شهري و مدیریت شهری، مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما، هنرهاي ساخت و معماري، مقاله مستخرج از پایان نامه طراحي صنعتي؛

استخراج مقاله از پایان نامه، آموزش استخراج مقاله، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه و رساله و تز رشته های پزشکی جهت اکسپت و چاپ در مجلات معتبر پابمد pubmed و مدلاین medline  و اسکوپوس Scopus پزشکی شامل استخراج مقاله انگل شناسي، مقاله مستخرج از پايان نامه فيزيولوژي دامپزشكي، بافت شناسي دامپزشكي، استخراج مقاله از پایان نامه باكتري شناسي دامپزشكي، استخراج مقاله از پایان نامه ايمني شناسي دامپزشكي، بيوشيمي باليني، سم شناسي و …)؛ مجموعه رشته های پزشکی شامل استخراج مقاله از پایان نامه پرستاری، نحوه استخراج مقاله از پایان نامه بیماری های داخلی، تبدیل پایان نامه به مقاله رشته عصب شناسی، مقاله از پایان نامه رادیولوژی، استخراج مقاله از پایان نامه هوشبری، مقاله از پایان نامه رادیولوژی، شیوه استخراج مقاله از پایان نامه بیماری های عفونی، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه اطفال،قیمت استخراج مقاله از پایان نامه جراحی، فوریت‌های پزشکی، ارتوپدی، تبدیل پایان نامه به مقاله پزشکی اطفال، پزشکی انفورماتیک، انکولوژی (سرطان‌شناسی)، استخراج مقاله از پایان نامه یمنی‌شناسی و آلرژی و ترجمه تخصصی و Native، بهداشت عمومی، استخراج مقاله از پایان نامه بیماری‌های اعصاب، استخراج مقاله از پایان نامه بیماری‌های دهان و دندان، بیماری‌های ریوی، استخراج مقاله از پایان نامه بینایی سنجی، تدوین مقاله از پایان نامه پزشکی بیهوشی، نمونه مقاله از پایان نامه فیزیوتراپی، فیزیولوژی، پزشکی، پاتولوژی (آسیب‌شناسی)، هزینه استخراج مقاله از پایان نامه طب اورژانس، پزشکی خانواده، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، استخراج مقاله از پایان نامه پزشکی پوست، مقاله از پایان نامه تغذیه و رژیم‌درمانی، مقاله از پایان نامه جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، مقاله از پایان نامه جراحی مغز و اعصاب، استخراج مقاله از پایان نامه چشم‌پزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه خون‌شناسی، تبدیل پایان نامه به مقاله داروسازی، استخراج مقاله از پایان نامه دارورسانی، استخراج مقاله از پایان نامه دامپزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه دندانپزشکی، روان‌پزشکی، استخراج مقاله از پایان نامه روماتولوژی، زنان و زایمان، مقاله مستخرج از پایان نامه ژنتیک، میکروب شناسی، طب سنتی / طب حاشیه، استخراج مقاله از پایان نامه طب فیزیکی و توانبخشی، طب کار / بهداشت حرفه‌ای، استخراج مقاله از پایان نامه پزشکی عفونی، استخراج مقاله از پایان نامه علوم آزمایشگاهی، پزشکی غدد، پزشکی قلب و عروق،پزشکی کلیه و مجاری ادراری، پزشکی گوارش و کبد، پزشکی گوش، حلق و بینی، مامایی، مدارک پزشکی، کالبدشناسی/ علوم تشریحی، تفاوت مقاله از پایان نامه طب هوانوردی و هوافضا، نمونه مقاله استخراج شده از پایان نامه مدیریت سلامت، مقاله از پایان نامه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی …)

جهت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه فوری و تضمینی، پذیرش تضمینی مقاله ISI ، و تبدیل پایان نامه به مقاله و یا مشاوره میتوانید از طریق ایمیل amin.article@gmail.com و یا با شماره تلفن مندرج در سایت تماس حاصل فرموده یا سفارش خود را در سایت موسسه ثبت نموده تا در اسرع وقت پس از بررسی درخواست شما، با شما تماس حاصل شود

برچسب ها: استخراج مقاله از پایان نامه، پذیرش مقاله، پذیرش مقاله ISC، پذیرش مقاله ISI، چاپ مقاله، چاپ مقاله ISC، چاپ مقاله ISI، مقاله از پایان نامه

برای ثبت سفارش کلیک کنید

برای ارتباط با ما از طریق واتس اپ شماره 09120157897 کلیک نمایید

ارتباط با ما از طریق واتس اپ

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل