ثبت سفارش

متقاضی عزیز، خواهشمند است در این بخش اطلاعات اولیه سفارش خود را در ارتباط با ثبت سفارش پذیرش مقاله ISI، پذیرش مقاله ISC، سایر پذیرش های مقالات در مجلات علمی و پژوهشی و همایشی، استخراج مقاله از پایان نامه، سفارش تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS، LISREL، SmartPLS، سفارش شبیه سازی با نرم افزارهای مهندسی مانند MATLAB، GAMS،LINGO، و غیره ، سفارش تحلیل های مربوط به تصمیم گیری چندمعیاره مانند روش AHP، روش ANP، روش DEMATEL، روش TOPSIS، روش DEA، PROMETHEE، ElECTREE در شرایط فازی، الگوریتم های فراابتکاری مانند روش GA، PSO، و غیره، ترجمه تخصصی مقالات ISI (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی) را در فرم زیر تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود.