آموزش دانلود پرسشنامه ‌های انگلیسی از سایت های معتبر

پژوهشگران جهت جستجوی و دانلود پرسشنامه ‌های انگلیسی می توانند از طریق وبسایت های معتبری مانند گوگل داکس google docs و یا SurveyMonkey با استفاده از گوگل به صورت زیر عمل کنند:
در باکس جست وجوی گوگل، کلیدواژه (های) انگلیسی خود را وارد کنید. بهتر است کلیدواژه (ها) را داخل کوتیشن “” قرار دهید تا جست‌وجوی دقیق‌تری انجام شود. مثلاً “information literacy”
قبل یا بعد از کلیدواژه (ها)، یکی از موارد زیر را وارد کنید:
✔ site: docs.google.com
✔ site: surveymonkey.com
✔ site: surveygizmo.com
✔ site: fluidsurveys.com
✔ site: freeonlinesurveys.com
✔ site: qualtrics.com
✔ site: polldaddy.com
✔ site: zoomerang.com
✔ site: murvey.com
✔ site: questionpro.com
✔ site: esurveyspro.com
برای مثال:
“information literacy” site: docs.google.com
internet AND “media literacy” site: surveymonkey.com

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی و مشاوره ای امین آرتیکل در ارتباط با طراحی پرسشنامه ها، دانلود پرسشنامه ها از الزویر Elsevier، ساینس دایرکت science Direct، امرالد Emerald، انتشارات SAGE, Springer، Taylor and Francis و گردآوری داده های آنلاین و دستی و تحلیل آن  با استفاده از نرم افزار SPSS، LISREL، AMOS، Eviews، SmartPls دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید.

دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت دولتی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت شهری
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت بازرگانی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت صنعتی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت مالی
دانلود رایگان پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت اجرایی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت کسب و کار MBA
دانلود رایگان پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت ورزشی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت فرهنگی
دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت رسانه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت تکنولوژی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود رایگان فوری پرسشنامه انگلیسی رشته اقتصاد
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته حسابداری
دانلود رایگان فوری پرسشنامه انگلیسی رشته روانشناسی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان فوری پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته علوم سیاسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علوم اجتماعی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته تربیت بدنی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود رایگان فوری پرسشنامه انگلیسی رشته علوم ارتباطات
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته کتابداری
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته تاریخ دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته فلسفه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته الهیات و معارف اسلامی و مدیریت امور شهری
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت كسب و كار
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته محیط زیست
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت امور فرهنگی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مشاوره
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته سیاستگذاری علم و فناوری
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت بحران
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت بازرگانی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت مالی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت منابع انسانی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت حمل و نقل
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته كارآفرینی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت تكنولوژی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت صنعتی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت خدمات اجتماعی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مددکاری اجتماعی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته دین و رسانه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت رسانه
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مطالعات زنان
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حسابداری
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حسابداری مدیریت
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته روان شناسی عمومی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته روان شناسی صنعتی و سازمان
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته روان شناسی تربیتی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته باستان شناسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مطالعات جهان
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علوم سیاسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته روابط بین الملل
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته ایرانشناسی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مجموعه حقوق
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق خصوصی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق بین الملل
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق عمومی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق بشر
حقوق دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مالکیت فکری
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق محیط زیست
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق اقتصادی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق تجارت بین الملل
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته حقوق ارتباطات
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل حقوق سردفتری حقوق ثبت اسناد و املاک حقوق اسناد و قراردادهای تجاری حقوق حمل و نقل حقوق کیفری اطفال و نوجوانان حقوق اصلاح و کیفرهای قضایی حقوق نظارت و بازرسی حقوق دادگستری حقوق دادرسی اداری حقوق خانواده حقوق شرکت های تجاری
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته حقوق نفت و گاز
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته فقه و حقوق اقتصادی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته حقوق مالی و اقتصادی حقوق تجارت الکترونیکی مدیریت ثبت اسناد و املاک
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مدیریت جهانگردی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علم سنجی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته کتابداری علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علوم تربیتی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته فلسفه هنر
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته فلسفه الهیات و معارف اسلامی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته فقه و حقوق
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته علوم اجتماعی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته مدیریت ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته اقتصاد نفت و گاز علوم اقتصادی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته علوم جغرافیایی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته زبان و ادبیات فارسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مهندسی مکانیک
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مهندسی صنایع
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رشته محیط، مدیریت منابع آب
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی ارزان قیمت و فوری و تخصصی رشته های پزشکی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته رادیولوژی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته زنان و زایمان
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته آسیب شناسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته روان پزشکی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته عصب شناسی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته بیماری های داخلی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته جراحی اعصاب علوم آزمایشگاهی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته پرستاری
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته خدمات بهداشتی درمانی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته داروسازی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته فوریت‌های پزشکی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته پزشکی اطفال
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مامایی
دانلود پرسشنامه استاندارد انگلیسی رایگان، فوری و ارزان چکیده پایان نامه رشته های علوم پایه
دانلود پرسشنامه انگلیسی پایان نامه رشته های علوم پایه پزشکی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت محیط وعمومی آموزش بهداشت فیزیک پزشکی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته آمار زيستي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته آموزش بهداشت
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته آموزش پزشكي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته ارزيابي فناوري سلامت اقتصاد بهداشت
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته انفورماتيك پزشكي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته بهداشت و ايمني موادغذايي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته پرستاري
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته رفاه اجتماعی
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته روانشناسي باليني
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته زيست فناوري پزشكي ژنتيك انساني
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته سلامت و رسانه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته علوم بهداشتي در تغذيه
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته فيزيوتراپي فيزيوتراپي ورزشي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته گفتار درماني
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مديريت ايمني
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته سلامت و محیط زیست (HSE)
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مهندسي بيمارستان
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مديريت توانبخشي
دانلود پرسشنامه انگلیسی رشته مهندسي بهداشت محيط

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

28 دیدگاه

 1. مهندس صنایع می‌گه:

  با سلام
  پرسشنامه SUPPLIER SELECTION PROCESS IN DAIRY INDUSTRY USING FUZZY TOPSIS METHOD
  رو میخواستم
  چطور میتونم پیداش کنم ؟

 2. fa می‌گه:

  سلام . پرسشنامه savoring beliefs inventory رو میخوام و پیداش نمی کنم . میتونید راهنماییم کنید؟ سپاس

 3. با سلام ادبیات نظری مناسب در خصوص APQC درحوزه خدمات پس از فروش خودرویی مورد نیاز است

 4. داود می‌گه:

  سلام. ممنون از سایت خوبتون
  من دنبال یه پرسشنامه برای سنجش اثر نقض پرهیز یا abstinence violation effect هستم. هیچ جا پیدا نمیکنم. میشه راهنمایی کنید یا برام پیدا کنید.

 5. Ahmad Mojadadi می‌گه:

  سلام وقت تون بخیر
  من پرسشنامه شایستگی حرفه ای کارکنان را میخوام چطور میتونم پیدا کنم؟

 6. سمیه می‌گه:

  سلام من پرسشنامه آداب گریزی تحصیلی خواستم البته به زبان فارسی
  چطور میتونم از سایت خارجی پیدا کنم؟

 7. فاطمه می‌گه:

  سلام…وقتتون بخیر…ببخشید من دانشجوی ارشد مدیریت اموزشی هستم و دنبال پرسشنامه ساختار توانمندساز مدارس از هوی و سوئیت لند هستم، ولی متاسفانه هرچقدر گشتم نتونستم پیداش کنم…شرمنده، شما میتونین بهم کمک کنید؟

 8. t می‌گه:

  سلام ، وقتتون بخیر من نیاز به پرسشنامه The transplant evalouation rating scale دارم . ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید از کدام سایت می تونم دانلود کنم

 9. Sahar می‌گه:

  سلام وقتتون بخیر باشه من برای تکلیف کلاسی باید پرسشنامه که ترجمه نشده را نیز ترجمه کنم اما در پیداکردن آن مشکل دارم سرچ میکنم پیدانمیشه ممنون میشم کمکم کنید موضوع ذهن آگاهی است نیاز به پرسشنامه ای در این حیطه دارم که همراه با ابزار باشه

 10. میرزایی می‌گه:

  با سلام من ارشد مدیریت آموزشی هستم دنبال پرسشنانه معتب خارجی در رابطه با کیفیت تدریس برای پایان نامه احتیاج دارم چگونه پیدا کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 11. buy-backlinks.rozblog.com می‌گه:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

 12. با سلام من دنبال پرسشنامه ای برای سنجش منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی می گردم. خیلی ممنوم. بی نهایت ممنون میشم اگر کمکم کنید

 13. قطعات جانبی موبایل می‌گه:

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

 14. سفارش کتاب می‌گه:

  سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

 15. اردو عید می‌گه:

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 16. Atuaa می‌گه:

  سلام من به دنبال پرسشنامه ای در حوزه کتابداری با این موضوع “چالش ها و موانع محتوای کتابخانه های دیجیتال” هستم.
  آیا میشه بگین چطوری پیداش کنم؟

 17. کمال می‌گه:

  سلام
  من پرسشنامه ی مقاله زیر رو لازم دارم چطور میتونم بگیرمش؟
  the effect of decentralization charateristics of management accounting information on managerial performance with locus of control a the moderating variable

 18. سپیده می‌گه:

  سلام
  من به دنبال پرسشنامه انگلیسی uses and gratification هستم. چطوری میتونم پرسشنامه و خریداری کنم؟ امکانش هست براتون که پرسشنامه و پیدا کنین؟

 19. مهسا می‌گه:

  با سلام . پرسشنامه انگلیسی در مورد فرزند پروری که روایی شده باشه رو میخوام که ترجمه کنم . میشه راهنماییم کنین. ممنون

 20. سلام
  تعدادی پرسشنامه روانشناسی دارم که انگلیسی هستند و به روش اجرا و نحوه نمره گذاری و خرده مقیاسها و کلا دستور العمل انها را میخواهم

 21. متخصص اورولوژي می‌گه:

  وای خیلی خوبه ساییتون

ارتباط با پشتیبانی
ارتباط از طریق واتس اپ