لیست مجلات و ژورنال های ISI

موسسه امین آرتیکل که خدمات زیر را برای مقالات انجام می دهد اقدام به گردآوری و طبقه بندی لیست مجلات و ژورنال های ISI به تفکیک رشته و گرایش علمی نموده است (دانلود رایگان لیست مجلات ISI معتبر 2019 و 2020). استخراج مقاله از پایان نامه، اکسپت و پذیرش فوری مقاله ISI، پذیرش مقاله، چاپ مقاله، چاپ فوری مقاله ISI، ترجمه مقاله ISI، تحلیل آماری پایان نامه، چاپ کتاب از پایان نامه از خدمات موسسه امین آرتیکل می باشد.

بانک اطلاعات علمی ISI جهت فهرست بندی و رتبه بندی مجلات و ژورنال های معتبر و اختصاص دادن ضریب تاثیر Impact Factor و JCR تبادل اطلاعات میان محققان و پژوهشگران دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. لیست مجلات و ژورنال های ISI 2019 و ISI 2020 که موسسه تامسون رویترز Thomson-Reuters پیشنهاد شده است به قرار زیر است:

Master Journal List
Science Citation Index Expanded Source Publication
Social Science Citation Index Source Publication
Arts and Humanities Citation Index Source Publication

از بین دسته بندی بالا، سه دسته آخر جزو مجلات وب آو ساینس Web Of Sciences (WOS) و گزارش استنادی ژورنال ها JCR و یا Journal Citation Reports به شمار می روند.

مجلات زیر مجموعه علوم SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED

لیست مجلات ISI صوت شناسی ACOUSTICS (دانلود لیست مجلات). پذیرش مقاله ISI صوت شناسی. ترجمه مقالات ISI صوت شناسی. اکسپت مقاله ISI صوت شناسی. دانلود و چاپ مقاله ISI صوت شناسی

لیست مجلات ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری AGRICULTURAL ECONOMICS &POLICY (دانلود لیست مجلات). پذیرش مقاله ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری. ترجمه مقالات ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری. اکسپت مقاله ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری. دانلود و چاپ مقاله ISI کشاورزی – اقتصاد و سیاستگذاری

لیست مجلات ISI مهندسی کشاورزی AGRICULTURAL ENGINEERING (دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI مهندسی کشاورزی علوم دامی و لبنیات AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI کشاورزی- بین شته ای AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI کشاورزی – زراعت AGRONOMY(دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI کشاورزی – باغبانی HORTICULTURE(دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI آلرژی ALLERGY(دانلود لیست مجلات)

لیست مجلات ISI آناتومی و مورفولوژی ANATOMY & MORPHOLOGY(دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI آندرولوژی ANDROLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علم بی هوشیANESTHESIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI نجوم و ستاره شناسی ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI اتوماسیون و سیستم های کنترل AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم رفتاری BEHAVIORAL SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI روش های پژوهش بیوشیمی BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI تنوع زیستی BIODIVERSITY CONSERVATION (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بیولوژی BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بیوفیزیک BIOPHYSICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI قلب و سیستم های قلبی عروقی CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی سلولی و بافت CELL & TISSUE ENGINEERING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زیست شناسی سلولی CELL BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – تحلیلی CHEMISTRY, ANALYTICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – کاربردی CHEMISTRY, APPLIED (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – معدنی و هسته ای CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – پزشکی CHEMISTRY, MEDICINAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – بین رشته ای CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – ارگانیک CHEMISTRY, ORGANIC (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیمی – فیزیک CHEMISTRY, PHYSICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI نورولوژی بالینی CLINICAL NEUROLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر – هوش مصنوعی COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر – سخت افزار و معماری کامپیوتر COMPUTER SCIENC EHARDWARE & ARCHITECTURE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر سیستم های اطلاعاتی COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر – کاربردهای بین رشته ای COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر – مهندسی نرم افزار COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کامپیوتر – تئوریها و روشها COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم کامپیوتر و سایبرنتیک COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI تکنولوژی ساخت و ساختمان NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مراقبت پزشکی CRITICAL CARE MEDICINE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بلورشناسی CRYSTALLOGRAPHY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – جراحی دهان و دندان DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – پوست DERMATOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زیست شناسی توسعه ای DEVELOPMENTAL BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI اکولوژی ECOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI آموزش – رشته های علمی EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI الکتروشیمی ELECTROCHEMISTRY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – اورژانس EMERGENCY MEDICINE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – غدد و متابولیسم ENDOCRINOLOGY & METABOLISM (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI انرژی و سوختها ENERGY & FUELS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی هوا و فضا ENGINEERING, AEROSPACE(دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی زیست پزشکی ENGINEERING, BIOMEDICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی شیمی ENGINEERING, CHEMICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی عمران ENGINEERING, CIVIL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی برق ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی محیط زیست ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی زمین شناسی GEOLOGY(دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی صنایع ENGINEERING, INDUSTRIAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی ساخت و تولید ENGINEERING, MANUFACTURING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی مکانیک ENGINEERING, MECHANICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی بین رشته ای ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی – دریا ENGINEERING, MARINE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی – پتروشیمی ENGINEERING, PETROLEUM (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI حشره شناسی ENTOMOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم محیط زیست ENVIRONMENTAL SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زیست شناسی تکاملی EVOLUTIONARY BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI شیلات FISHERIES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم و صنایع غذایی FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI جنگلداری FORESTRY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – گوارش و کبد GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ژنتیک و وراثت GENETICS & HEREDITY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ژئوشیمی و ژئوفیزیک GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI جغرافیای فیزیکی GEOGRAPHY, PHYSICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زمین شناسی GEOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم زمین – بین رشته ای GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – پیری شناسی و سالمندان GERIATRICS & GERONTOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم و خدمات بهداشت و سلامت HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – خون شناسی HEMATOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI تاریخ و فلسفه علم HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کشاورزی باغبانی HORTICULTURE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم و تکنولوژی عکس برداری IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – ایمنی شناسی IMMUNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – بیماری های عفونی INFECTIOUS DISEASES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ابزار دقیق INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI لیمنولوژی LIMNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زیست شناسی دریایی و آب شیرین MARINE & FRESHWATER BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – بیومواد MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – سرامیک MATERIALS SCIENCE, CERAMICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – تست ATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – کامپوزیت MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – بین رشته ای MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – کاغذ و چوب MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم مواد – نساجی MATERIALS SCIENCE, TEXTILES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI زیست شناسی ریاضی و محاسباتی THEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ریاضیات – کاربردی MATHEMATICS, APPLIED (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ریاضیات – کاربردهای بین رشته ای MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ریاضیات MATHEMATICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مکانیک MECHANICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – اخلاق پزشکی MEDICAL ETHICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – انفورماتیک پزشکی MEDICAL INFORMATICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – فناوری آزمایشگاهی MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – عمومی و داخلی MEDICINE, GENERAL & INTERNAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – حقوق پزشکی MEDICINE, LEGAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – تحقیق و آزمایش MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI مهندسی متالوژی و متالورژی METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم هواشناسی و جوی METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – مبکروبیولوژی میکروب شناسی MICROBIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – میکروسکوپ MICROSCOPY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کانی شناسی MINERALOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI معدن و فرآوری معدنی MINING & MINERAL PROCESSING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم بین رشته ای MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – قارچ شناسی MYCOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم و فناوری نانو NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – تصویربرداری از سیستم عصبی NEUROIMAGING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – علوم اعصاب NEUROSCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI تغذیه و رژیم های غذایی NUTRITION & DIETETICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – زنان و زایمان OBSTETRICS & GYNECOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI اقیانوس شناسی OCEANOGRAPHY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – غده شناسی ONCOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پژوهش عملیاتی تحقیق در عملیات OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – چشم پزشکی OPHTHALMOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI نورشناسی OPTICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پرنده شناسی ORNITHOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – ترمیم استخوان ORTHOPEDICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI دیرینه شناسی PALEONTOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – انگل شناسی PARASITOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پاتولوژی PATHOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – اطفال PEDIATRICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – بیماریهای عروق محیطی PERIPHERAL VASCULAR DISEASE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – فارماکولوژی و داروسازی PHARMACOLOGY & PHARMACY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – کاربردی PHYSICS, APPLIED (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – مولکولی و شیمیایی PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – سیالات و پلاسما PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – ریاضیات PHYSICS, MATHEMATICAL (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – بین رشته ای PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیک – ذرات PHYSICS, PARTICLES & FIELDS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI فیزیولوژی PHYSIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم گیاهی PLANT SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم پلیمر POLYMER SCIENCE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – رادیولوژی، پزشکی هسته ای و تصویر برداری پزشکی RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI کنترل از راه دور REMOTE SENSING (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI بیولوژی باروری REPRODUCTIVE BIOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – دستگاه تنفسی RESPIRATORY SYSTEM (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – روماتورلوژی RHEUMATOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم خاک SOIL SCIENCE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI طیف نمایی SPECTROSCOPY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم ورزشی SPORT SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI آمار و احتمال STATISTICS & PROBABILITY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – جراحی SURGERY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ارتباطات از راه دور TELECOMMUNICATIONS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI ترمودینامیک THERMODYNAMICS (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – سم شناسی TOXICOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI علوم و فناوری حمل و نقل TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – بیمارهای نواحی گرمسیری TROPICAL MEDICINE (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – اورولوژی و نفرولوژی UROLOGY & NEPHROLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI دامپزشکی VETERINARY SCIENCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI پزشکی – ویروس شناسی VIROLOGY (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI منابع آب WATER RESOURCES (دانلود لیست مجلات)

مجلات ISI جانور شناسی ZOOLOGY (دانلود لیست مجلات)

لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
آموزش مقاله نویسی
لیست مجلات ISI-JCR با نمایه Social Sciences Citation Index
لیست مجلات  ISI با نمایه Arts and humanities citation index
لیست مجلات ISI رایگان
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم
لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت
چاپ فوری مقاله ISI
چاپ مقاله در مجلات مورد تایید وزارت بهداشت
آیا مجله انتخابی من ISI است؟
آیا مجله انتخابی من ISI است؟


برای ثبت سفارش پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های معتبر وزارت بهداشت و علوم پزشکی می توانید با شماره واتس اپ موسسه جهت ارسال پیام و سفارش در قسمت ثبت سفارش سایت  با کارشناسان موسسه تماس حاصل نمایید و از مشاوره آنها بهره مند شوید و یا درخواست خود را از طریق ایمیل amin.article@gmail.com یا از طریق لینک زیر سفارش خود را ثبت نمایید تا کارشناسان موسسه با شما تماس بگیرند و مشاوره های لازم را برای شما ارائه نمایند

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ مقالات و مجلات