مهاجرت تحصیلی

آسان کردن مهاجرت پزشکان به کانادا در شرایط کرونا

آسان کردن مهاجرت پزشکان به کانادا در شرایط کرونا دولت کانادا به تازگی اعلام نموده که می تواند از پزشکان خارجی که در آزمون طبابت کانادا موفق بوده اند و یا از دانشکده پزشکی...

ادامه مطلب