ترجمه

خدمات ترجمه مقاله ISI در انتشارات الزویر Elsevier

ترجمه مقاله ISI در انتشارات الزویر Elsevier انتشارت الزیور Elsevier و ساینس دایرکت Science direct یکی از بزرگترین و مشهورترین موسسات نشر کتاب و مقاله های علمی ISI در دنیا به شمار می رود...

ترجمه کتاب تخصصی

ترجمه کتاب تخصصی کتاب های تخصصی معمولا از مفاهیم تخصصی و طولانی تشکیل شده است و معمولا دغدغه نویسندگان کتاب های تخصصی این است که این مفاهیم با جزییات تمام و کمال به خواننده...