ترجمه

خدمات ترجمه مقاله ISI در انتشارات الزویر Elsevier

ترجمه مقاله ISI در انتشارات الزویر Elsevier انتشارت الزیور Elsevier و ساینس دایرکت Science direct یکی از بزرگترین و مشهورترین موسسات نشر کتاب و مقاله های علمی ISI در دنیا به شمار می رود...

ترجمه کتاب تخصصی

ترجمه کتاب تخصصی کتاب های تخصصی معمولا از مفاهیم تخصصی و طولانی تشکیل شده است و معمولا دغدغه نویسندگان کتاب های تخصصی این است که این مفاهیم با جزییات تمام و کمال به خواننده...

ترجمه مقاله ISI

ترجمه تخصصی مقالات ISI (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) در پژوهش های علمی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین بسیاری از افراد که در ابتدای روند پژوهش قرار دارند نیاز به ترجمه مقالات ISI به زبان فارسی دارند.