تحلیل آماری

جدول نمونه گيری مورگان براي تعيين حجم نمونه

جدول نمونه گيری مورگان براي تعيين حجم نمونه جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین ابزارها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. در مواردي که واريانس جامعه يا درصد خطا...

تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda

تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزارهای NVivo -AtlasTi – Maxqda داده های کیفی شامل داده هایی هستند که اعداد و ارقام در آنها مفهومی ندرند. نرم افزارهایی که برای تحلیل داده...

آموزش نرم افزار مکس کیو دی ای (MAXQDA)

آموزش نرم افزار مکس کیو دی ای (MAXQDA) آموزش نرم افزار مکس کیو دی ای، آموزش نرم افزار MAXQDA، آموزش مکس کیو دی اس MAXQDA، آموزش نرم افزار تحلیل کیفی، آموزش تحلیل مصاحبه ها...

آموزش نرم افزار آموس Amos

آموزش نرم افزار آموس (Amos) آموزش نرم افزار آموس، آموزش کامل نرم افزار AMOS، فیلم آموزشی ایموس AMOS، فیلم آموزش نرم افزار AMOS، دانلود رایگان کتاب آموزش اموس، دانلود رایگان جزوه آموزشی آموس AMOS،...

تحلیل آماری با AMOS

تحلیل آماری با AMOS نرم افزار آموس (Amos) یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي است. در دپارتمان آماری، استاتید...

تحلیل آماری با EViews

تحلیل آماری با EViews نرم افزار EViews ایویوز یک نرم افزار دقیق برای تحلیل سیستمها و مدلهای اقتصادی به شمار می رود. این نرم افزار یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای تحلیل های...

تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل LISREL

تحلیل آماری با لیزرل (LISREL) نرم افزار لیزرل Lisrel یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم...

انجام تحلیل گراندد تئوری Grounded Theory

انجام تحلیل گراندد تئوری (Grounded Theory) در این بخش با انجام تحلیل گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها (Grounded theory)، آموزش مراحل گراندد تئوری به زبان ساده، روایایی...

انتخاب نمونه Select Case در SPSS

انتخاب نمونه Select Case در SPSS گاهی لازم است مواردی از فایل داده‌ها را براساس داده‌ها را بر اساس یک یا چند ویژگی انتخاب کرده (نحوه انتخاب نمونه در SPSS)، سپس محاسباتی روی آنها...

تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS

تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS میتوان فایل داده‌ها را بر اساس یک یا چند متغیر تفکیک و محاسبات مختلف آماری را روی آنها انجام داد. بدین منظور روی منوی Data...