وبسایت هایی برای پیدا کردن ضریب تاثیر impact factor مجلات

محققین و پژوهشگران می توانند با مراجعه به سایت های زیر از ضریب تاثیر Impact Factor مجلات و ژورنال های ISI و Scopus و سایر نمایه ها آگاهی پیدا کنند
معرفی سه وبسایت برای اطلاع از ایمپکت فاکتور مجلات ISI

🌐 www.bioxbio.com
🌐 www.scimagojr.com
🌐 www.citefactor.com

وبسایت اولی برای پیدا کردن impact factor مجلات ISI استفاده می شود
وبسایت دومی برای پیدا کردن impact factor مجلات scopus اسکوپوس استفاده می شود
وبسایت سومی برای پیدا کردن impact factor سایر ژورنال ها استفاده می شود
محققین همچنین می توانند برای مشاده لیست مجلات open access مجلات دانلود رایگان که دارای نمایه ISI هستند روی لینک زیر کلیک نمایند (اینجا)

فروم پرسش و پاسخ مقالات و مجلات

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری پیشرفته