لیست طبقه بندی شده مجلات ISI با ایندکس SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

موسسه امین آرتیکل اقدام به گردآوری و طبقه بندی لیست مجلات و ژورنال های ISI بصورت نمایه SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (شاخص نمایه های مجموعه علوم اجتماعی) به تفکیک رشته و گرایش علمی نموده است (بصورت دانلود رایگان). مشابهت یابی مقالات جهت جلوگیری از سرقت علمی، ترجمه فوری مقاله ISI،معرفی مجلات معتبر، ترجمه تخصصی مقالات فارسی به انگلیسی، سفارش ویرایش ترجمه Native مقالات، دانلود مقالات علمی از پایگاه های معتبر، آموزش مقاله نویسی، ارایه گزارش مشابهت یاب جهت جلوگیری از سرقت علمی، لیست مجلات و ژورنال های بین المللی معتبر کلیه رشته ها، لیست مجلات و ژورنال های معتبر وزارت علوم، سابمیت مقاله به مجلات معتبر معرفی شده توسط متقاضی، استخراج مقاله از پایان نامه خود متقاضی، راهنمایی جهت اکسپت و پذیرش تضمینی و فوری مقاله ISI، چاپ فوری مقاله ISI، چاپ تضمینی مقاله ISI، ترجمه مقاله ISI، استخراج کتاب از پایان نامه، چاپ کتاب از پایان نامه از خدمات موسسه امین آرتیکل می باشد.

لیست مجلات ISI انسان شناسی
لیست مجلات ISI مطالعات منطقه ای
لیست مجلات ISI مدیریت کسب و کار MBA
لیست مجلات ISI مدیریت مالی-تامین مالی
لیست مجلات ISI ارتباطات
لیست مجلات ISI جرم و کیفر شناسی
لیست مجلات ISI مطالعات فرهنگی
لیست مجلات ISI جمعیت شناسی
لیست مجلات ISI اقتصاد
مجلات ISI مدیریت آموزشی و علوم تربیتی