جدول امتیازات آموزشی و پژوهشی در مصاحبه دکتری 97

در مصاحبه های آزمون دکتری 97 ، سوابق پژوهشی مانند پذیرش مقاله ISI در مصاحبه دکتری، اکسپت و چاپ مقاله ISI در مصاحبه دکترا، پذیرش فوری و تضمینی مقاله ISI، Scopus در مصاحبه دکتری، پذیرش مقالات علمی و پژوهشی در مصاحبه دکتری دارای 40 امتیاز، سوابق آموزشی در مصاحبه دکتری دارای 30 امتیاز و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های (کتبی و شفاهی توسط اساتید) جلسه مصاحبه دکتری اختصاص دارد. دانشگاه ها و گروه های آموزشی دانشکده ها می بایست نمره مصاحبه شوندگان دکتری را بر اساس جدول زیر تعیین کرده و آنها را مرتب کرده و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی مصاحبه دکتری (حداکثر 40 امتیاز)

1-1 مقالات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی در مصاحبه دکتری (هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا)
2-1 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مصاحبه دکتری (گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز)
3-1 برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر در مصاحبه دکتری (برگزیدگان داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز)
از بندهای 1-1 و 2-1 و 3-1 در مصاحبه دکتری حداکثر 22 امتیاز تعلق خواهد گرفت
2- مقالات علمی و ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی در مصاحبه دکتری. حداکثر 6 امتیاز. هر مقاله تا 2 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
3- مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی و خارجی) در مصاحبه دکتری. حداکثر 4 امتیاز. خارجی تا 2 امتیاز و داخلی 1 امتیاز
4- تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی در مصاحبه دکتری. 4 امتیاز در مصاحبه دکتری
5. کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد در مصاحبه دکتری. 4 امتیاز. عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز.

جمع کل امتیازات بالا حداکثر 40 امتیاز خواهد بود.

جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز)

6. معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی تا ۶ امتیاز
7. معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته. تا ۵ امتیاز
8. طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی. 3 امتیاز
9. طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته. 3 امتیاز
10. برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی. 5 امتیاز
11. مدرک زبان معتبر در مصاحبه دکتری. 8 امتیاز.

جمع کل امتیازات بالا حداکثر 30 امتیاز خواهد بود.

امتیاز مدرک زبان. همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
امتیاز مدرک زبان در مصاحبه دکتری

جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر 30 امتیاز)

12. جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه دکتری بر اساس فراخوان( اطلاعیه منتشره). حداکثر 30 امتیاز. این بند شامل آزمون شفاهی و یا کتبی. مصاحبه تخصصی. نظر اساتید راهنما

پذیرش مقاله ISI و علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی در پایگاه امین آرتیکل (کلیک نمایید)

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل برای ترجمه و پذیرش مقالات ISI و Scopus، علمی و پژوهشی، کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی برای مصاحبه دکتری، استخراج مقاله از پایان نامه ، چاپ کتاب از پایان نامه و برگزاری کارگاه های تخصصی مقاله نویسی ISI توسط اساتید به نام و مشهور و دارای H-index های بالا 15 باشید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل