تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda)

نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda) نرم افزار حرفه ای برای انجام تحلیل داده های کیفی و روش های ترکیبی و تحلیل آمیخته است. نرم افزار Maxqda برای اولین بار در سال 1989 منتشر شده است و با روشی قدرتمند، ابتکاری و آسان دارای سابقه ای طولانی در کمک به محققین برای انجام تحلیل پروژه های تحقیقاتی موفق می باشد. یادگیری و انجام تحلیل با Maxqda برای پژوهشگران بسیار اهمیت دارد چراکه امروزه با توجه به اینکه امروزه اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی به دنبال انجام پژوهش های کیفی، پژوهش های ترکیبی و آمیخته mixed methods هستند.

این نرم افزار قابلیت های تحلیل کمی و آزمونهای آماری (Maxqda stat)، وارد نمودن داده ها از طریق وب، درخت واره واژگانی در maxqda، تجزیه و تحلیل شباهت similarity analysis برای تحلیل فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های مدیریت بیمه، مدیریت آموزشی، مدیریت صنعتی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت سلامت، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارشد کسب و کار MBA، مدیریت عالی کسب و کار DBA، مدیریت کارآفرینی، مدیریت اجرایی، مدیریت رفتار سازمانی ، برنامه ریزی آموزشی، علوم اجتماعی، کتابداری، آموزش زبان، روانشناسی عمومی، روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، پژوهشگری اجتماعی، علوم تربیتی، کشاورزی، پرستاری محبوبیت بسیاری دارد.

نرم افزار maxqda برای انجام روش های تحقیق کیفی مانند روش گراندد تئوری با استفاده از maxqda، انجام روش نظریه داده بنیاد با مکس کیو دی ای maxqda، انجام تحلیل محتوا با maxqda و همچنین روش های آمیخته به همراه رویکردهای کمی مانند ترکیب تحلیل کیفی maxqda با مدل معادلات ساختاری، ترکیب maxqda با روش های تصمیم گیری چندمعیاره mcdm، ترکیب maxqda با مدلسازی ساختاری تفسیری ISM بسیار گارگشا است. نرم افزار مکس کیو دی ای maxqda برای تحلیل اسناد و documents که به صورت متنی هستند، فایل word، فایل های کتاب، فایل های pdf، فایل های اکسل excel، جداول، عکس ها، ویدئو و تحلیل توییت های توییتر twitter، تحلیل voice ها وصدا ها و غیره که با فرمت های doc، docx، xls، xlsx، txt، pdf، mp3، mp4، jpeg و غیره هستند بکار می رود.

تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda)

خدمات پایگاه امین آرتیکل برای تحلیل داده با نرم افزار مکس کیو دی ای Maxqda

پیاده سازی مصاحبه های کیفی
پیاده سازی مصاحبه ها به صورت متن باز در نرم افزار
مشاوره برای انتخاب روش تحلیل کیفی مناسب برای انجام فصل 4 پایان نامه
كدگذاري متون، تصاویر، سخن رانیها و مصاحبه با استفاده از نرم افزار Maxqda توسط متخصصین متبحر
کدگذاری داده ها با نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده ها
کدگذاری خودکار با نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده ها
کدگذاری اولیه متن با نرم افزار Maxqda
کدگذاری ثانویه متن با نرم افزار Maxqda
مقوله بندی کلی و تحلیل نتایج بدست آمده از کدگذاری با maxqda
روشهای ترکیبی با نرم افزار Maxqda
مدل بندی داده ها با نرم افزار Maxqda
تحلیل فایلهای صوتی و تصویری با نرم افزار Maxqda
یادداشت گذاری با نرم افزار Maxqda
گزارش یافته های نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده های پایان نامه
مدیریت یادداشت ها با نرم افزار maxqda
تبدیل یادداشت های تحلیلی به سند و تحلیل آن با نرم افزار maxqda
فعال سازی اسناد و کدها در نرم افزار maxqda
انجام پایایی کدگذاری در نرم افزار maxqda
انجام تحلیل فیلم با نرم افزار maxqda
انجام تحلیل عکس با نرم افزار maxqda
ترسیم نقشه مکس (MAX MAP) در نرم افزار maxqda
گزارش گیری از تحلیل های کیفی با نرم افزار maxqda

برای انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی با متخصصان پایگاه امین آرتیکل تماس بگیرید.

انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مردم شناسی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جمعیت شناسی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جامعه شناسی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پژوهشگری علوم اجتماعی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدد کاری اجتماعی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دیMaxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات زنان
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی Maxqda برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دیMAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دیMAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دیMAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
انجام تحلیل نرم افزار مکس کیو دیMAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت دولتی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیرت منابع انسانی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کتابداری با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه علوم ارتباطات با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه روانشناسی صنعتی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه فیزیولوژی ورزشی با نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت سلامت با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت دارو با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت مالی و بیمه با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت صنعتی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت هتلداری با نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت ارشد کسب و کار MBA با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت رسانه با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کارآفرینی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه اقتصاد با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه حسابداری با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت گردشگری با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت آموزشی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه تحقیقات آموزشی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مدیریت آموزش عالی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مشاوره و راهنمایی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه مطالعات خانواده با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه تربیت بدنی با نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه جغرافیا شهرسازی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کشاورزی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه پزشکی با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه پرستاری با مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه توانبخشی با نرم افزار مکس کیو دی MAXQDA
مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کاردرمانی با مکس کیو دی MAXQDA


مشاوره انجام تحلیل کیفی پروژه ها با نرم افزار MAXQDA، تحلیل گراندد تئوری با maxqda، تحلیل محتوی با maxqda، تحلیل آمیخته با maxqda به صورت کاملا تخصصی و مشاوره رایگان به همراه آموزش با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.


ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید