تحلیل آماری با لیزرل (LISREL)

نرم افزار لیزرل Lisrel یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم روشهای تحلیلی پیشرفته به سمت تحلیل روابط تعاملی متغیرهای چند گانه و همچنین تعیین اثرات واسط یا میانجی بین دو یا چند متغیر حرکت کرده اند. نرم افزاری که با قدرت بالا جوابگوی چنین تحلیل هایی می باشد نرم افزار لیزرل می باشد. این نرم افزار قابلیت انجام تحلیل های مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Model)، تحلیل عاملی اکتشافی (Explorative Factor Analysis)، تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory Factor Analysis ) و تحلیل مسیر (Path Analysis) را دارا می باشد. در حال حاضر در تحلیل فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی،روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی،روانشناسی تربیتی، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، پژوهشگری اجتماعی، آموزش زبان، مدیریت صنعتی، کتابداری، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت DBA، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، سلامت، کشاورزی، برنامه ریزی آموزشی، پرستاری، علوم اجتماعی، کارآفرینی محبوبیت بسیاری دارد.

کاربردهای نرم افزار لیزرل Lisrel برای مدل معادلات ساختاری (SEM)

انجام تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل (Lisrel) به همراه آموزش انجام تحلیل مسیر با لیزرل
تحلیل عاملی تائیدی با نرم افزار لیزرل به همراه آموزش انجام تحلیل عاملی تاییدی با لیزرل (Lisrel)
مدل یابی معادلات ساختاری SEM با نرم افزار لیزرل به همراه آموزش مدلسازی معادلات ساختاری با لیزرل (Lisrel)
جمع آوری داده ها و نحوه پیش پردازش داده ها به صورت عملیاتی با نرم افزار لیزرل
نحوه ایجاد Path Diagrams در محیط نرم افزار لیزرل
تحلیل عاملی تاییدی  CFA و سنجش برازش CFA با نرم افزار لیزرل
بررسی پایایی و روایی سازه با نرم افزار لیزرل
اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج با نرم افزار لیزرل
اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم پیرامون متغییرهای با مولفه های مختلف با نرم افزار لیزرل
اجرا و تحلیل مدلهای ساختاری با متغییرهای میانجی با نرم افزار لیزرل
اجرا و تحلیل مدلهایی با متغییرهای تعدیل گر در روش های مختلف با نرم افزار لیزرل
رویکردهای مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل
متغیر آشکار با نرم افزار لیزرل
متغیر پنهان با نرم افزار لیزرل
متغیر پنهان برون زا Ksi با نرم افزار لیزرل
متغیر پنهان درون زا Eta با نرم افزار لیزرل
روایی همگرا با نرم افزار لیزرل
روایی واگرا با نرم افزار لیزرل
برازش مدل (ارزیابی مدل) با نرم افزار لیزرل
شاخص های برازش با نرم افزار لیزرل
شاخص برازش مقتصد با نرم افزار لیزرل
شاخص برازش مطلق با نرم افزار لیزرل
شاخص برازش تطبیقی با نرم افزار لیزرل
تحلیل خروجی لیزرل
تفسیر خروجی لیزرل

تحلیل داده های آماری با lisrel

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار LISREL چه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مشاوره مربوط به تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل Lisrel را ارائه می دهند دارای مدرک دکتری در رشته های مربوطه بوده و سابقه انجام تحلیل های متعدد با این نرم افزار (آموزش نرم افزار لیزرل) را دارا می باشند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به سازمان ها را دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.

مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان در زمینه تحلیل های ساختاری
ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش
وارد کردن داده های کمی (Data Entry) به نرم افزار لیزرل Lisrel
انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با لیزرل
انجام تحلیل های پرسشنامه ها با نرم افزار لیزرل
انجام تحلیل های پرسشنامه های تحقیق با نرم افزار لیزرل
برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
برگزاری دروه های آموزشی نرم افزار لیزرل با مدرک معتبر
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته MBA
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته DBA
تحلیل آماری پرسشنامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری پرسشنامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته علوم تربیتی
تحلیل آماری پرسشنامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری پرسشنامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته جامعه شناسی
تحلیل آماری پرسشنامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته روانشناسی (روانشناسی تربیتی، روانشانسی بالینی، مشاوره و راهنمایی، مطالعات خانواده)
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته حسابداری
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت مالی
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته کارآفرینی
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته اقتصاد
تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته پزشکی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته جغرافیا
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته کشاورزی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار لیزرل Lisrel رشته پرستاری
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته علوم ارتباطات
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت رسانه
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در روانشناسی بالینی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در روانشناسی صنعتی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته جغرافیا
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته کشاورزی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در پزشکی و پرستاری
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت دولتی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت کارآفرینی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت صنعتی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مدیریت آموزشی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته علوم اجتماعی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته زیست شناسی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته مطالعات خانواده
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته تربیت بدنی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته MBA
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته اقتصاد سلامت و انرژی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل (LISREL) در رشته گردشگری

هزینه انجام تحلیل آماری با لیزرل (Lisrel)

هزینه انجام تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل، شامل هزینه آمار توصیفی، هزینه انجام تحلیل عاملی تاییدی به روش لیزرل (Lisrel)، هزینه انجام روایی و پایایی در لیزرل، هزینه انجام مدل معادلات ساختاری و برازش مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل Lisrel، هزینه بررسی تعدیل کننده به روش لیزرل با نرم افزار Lisrel، هزینه انجام بررسی متغیر میانجی با نرم افزار Lisrel است. از آنجایی که این بررسی ها بستگی به تعداد داده، تعداد متغیر و نوع مدل مفهومی دارد، موسسه امین آرتیکل با تعهد به کیفیت و زمان، هزینه انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه با لیزرل (Lisrel) با استفاده از نرم افزار Lisrel به همراه گزارش در قالب فایل Word به همراه خروجی نرم افزار و تفسیر لیزرل را با کمترین قیمت تضمین می کند.


 مشاوره انجام تحلیل مدل معادلات ساختاری SEM با نرم افزار لیزرل، هزینه انجام تحلیل عاملی اکتشافی با لیزرل، هزینه انجام تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل lisrel، هزینه انجام تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل Lisrel، به صورت کاملا تخصصی و مشاوره رایگان به همراه آموزش با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود. ایمیل: amin.article@gmail.com ؛ شماره تماس واتس اپ جهت پیام در قسمت ثبت سفارش


ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید