انجام تحلیل آماری با SPSS

نرم افزار SPSS اس پی اس اس یکی از نرم افزارهای آماری برای تحلیل های پارامتریک و ناپارامتریک برای پایان نامه های رشته های علوم انسانی به شمار می رود. اساتید همکار با گروه علمی AminArticle دارای مقالات متعدد ISI و سابقه برگزاری دوره های آموزشی تحلیل آماری با SPSS را دارند. نرم افزار SPSS از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل داده ها در رشته هایی مانند روانشناسی، علوم تربیتی، روانشناسی، علوم اجتماعی، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، پزشکی و غیره بکار میرود.

گروه علمی امین آرتیکل خدمات زیر را با استفاده از نرم افزار SPSS ارائه می نماید:

1. مشاوره رایگان به متقاضیان در زمینه استفاده از نرم افزار و رفع اشکالات
2. پیشنهادات لازم جهت اجرای نرم فزار متناسب با اهداف و فرضیات پژوهش در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
3. انجام تحلیل های مربوط به پالایش داده، رگرسیون، همبستگی، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، و تحلیل های ناپارمتریک
4. انجام تحلیل های پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در رشته های مختلف
5. انجام تحلیل های مربوط به مقالات ISI، مقالات ISC با استفاده از نرم افزار SPSS
6. ارائه گزارشات بصورت دقیق و مناسب در قالب فایل Word به متقاضی
7. ارایه خروجی های نرم افزار SPSS به متقاضی
8. انجام کلیه اصلاحات لازم توسط اساتید برتر دانشگاه ها تا زمان تایید توسط اساتید متقاضی
9. برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار SPSS
برخی از تحلیل هایی که توسط اساتید خبره گروه علمی امین آرتیکل با نرم افزار SPSS انجام می شود:
تحلیل آماری توصیفی توسط نرم افزار SPSS مانند فراوانی، گراف ها، شکل ها، میانگین، میانه، و…
تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS برای آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس (ANOVA)، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون، رگرسیون لوجستیک(logistic regression)
تجزیه و تحلیل آماری نرم افزار SPSS برای خوشه بندی (Clustering)، تحلیل تابع تشخیصی (discriminant analysis)، تحلیل عاملی، تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis)

انجام تحلیل آماری با SPSS

اساتید متخصص همکار گروه علمی امین آرتیکل آماده ارائه خدمات تحلیل داده های پایان نامه ها در رشته های زیر با نرم افزار SPSS است:

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته علوم تربیتی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته جامعه شناسی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته روانشناسی (روانشناسی تربیتی، روانشانسی بالینی، مشاوره و راهنمایی، مطالعات خانواده)
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته حسابداری
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت مالی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته کارآفرینی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته اقتصاد
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته پزشکی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته جغرافیا
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته کشاورزی
تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS رشته پرستاری
و ….
کلیه تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار SPSS در AminArticle درای تعهد آموزش و اصلاحات تا تایید توسط اساتید می باشند. برای درخواست خدمات می توانید از منوی ثبت سفارش و یا ایمیل aminarticle@gmail.com اقدام نمایید و یا با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید

برای ثبت سفارش کلیک کنید