محاسبه امتیاز مهاجرتی کشور کبک Quebec کانادا

در سیستم جدید مهاجرپذیری استان کبک Quebec کشور کانادا امتیاز خود را در لینک زیر محاسبه نمایید. در قسمت بالای ستون اول سمت راست نتیجه ی Eligible یا not Eligible را نشان میدهد. مجردها ۵۰ امتیاز و متاهل ها ۵۹ امتیاز نیاز دارند.
https://www.canadavisa.com/quebec-immigration-skilled-worker-points-calculator.html#gs.S0m7F=Y

ارتباط با پشتیبانی
ارتباط از طریق واتس اپ