تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS

میتوان فایل داده‌ها را بر اساس یک یا چند متغیر تفکیک و محاسبات مختلف آماری را روی آنها انجام داد. بدین منظور روی منوی Data کلیک و سپس گزینه Split File را انتخاب کنید. با انجام این کار پنجره Split File باز میشود. با آموزش تصویری پیاده سازی دستور Split در SPSS در سایت Aminarticle.com همراه هستید. در این پنجره انتخاب های زیر وجود دارد:
Analyze all cases, do not create groups: این گزینه گروه ایجاد نکرده و همه موارد را در نظر می‌گیرد(پیش گزیده)
Compare group: این گزینه فایل داده‌ها را براساس متغیر(های) انتخاب شده گروه‌بندی میکند. توجه داشته باشید که متغیر انتخاب شده باید متغیری طبقه‌ای باشد. هرگونه محاسباتی که بعدا انجام خواهد شد، براساس گروه‌های مختلف متغیر انتخاب شده ، به تفکیک در یک جدول ارائه میشود.
Organize output by group: این گزینه مشابه با گزینه Compare groups است با این تفاوت که برای هرگروه در ستاده جدول جداگانه‌ای ارائه میشود.

تفکیک یا دونیم کردن یک فایل(Split File) در SPSS
نکته : پس از اجرای این دستور در فایل داده‌ها تمامی مواردی که طبقه مشابه‌ای دارند در کنار هم قرار خواهند گرفت.
نتیجه:
با Sort کردن فایل یا یک متغیر در SPSS فایل داده ها به دو نیم یا چندتکه تقسیم می شود و در نتیجه تمام آزمون هایی که می خواهیم روی داده ها اجرا کنیم به صورت جداگانه تحلیل می شود به عنوان مثال در داده Employee اگر برای متغیر Current salary آمار توصیفی بگیریم (از طریق مسیر زیر)
Analysis-Descriptive Statistics-Descriptive
میانگین حقوق جاری هم برای زنان و هم برای مردان گزارش خواهد شد چرا که قبلا روی متغیر جنسیت Gender ، فایل را Split کرده بودیم

دستور split کردن داده ها در SPSS

خروجی SPSS در Split کردن فایل

انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای لیزرل Lisrel، اس پی اس اس SPSS ، ایویوز Eviews، اسمارت پی ال اس SmartPLS ، آموس Amos، Minitab مینی تب، برنامه نویسی گمز GAMS با بالاترین کیفیت توسط گروه علمی امین آرتیکل پذیرفته می شود.

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ تحلیل آماری: وارد شوید