پست های برچسب خورده "فاقد اعتبار مجلات ISC"

پذیرش مقاله ISC

قبل از ارسال مقاله به مجلات، گروه علمی امین آرتیکل به این لیست توجه لازم داشته و تضمین می کند که مقاله از مجله ای اخذ شود که در لیست خارج شده از مجلات ISC نباشد. خدمات AminArticle در زمینه مقالات ISC برای محققان شامل موارد زیر است که متقاضیان عزیز می توانند از هر یک از خدمات بصورت جداگانه یا مجموعه ای از آنها و یا بصورت کلی سفارش دهند: