JCR یا Journal Citation Reports چیست؟

JCR خلاصه شده عبارت گزارشات استنادی مجله Journal Citation Reports است. این پایگاه داده ای هر ساله برای مجلات دارای ضریب تاثیر Impact Factor مجلات و ژورنال های نمایه شده در ISI گزارش می شود.

ارتباط JCR با ضریب تاثیر Impact Factor

هدف پایگاه گزارشات استنادی ژورنال ها JCR (گزارشات استنادی ژورنال)، توسعه معیارها و شاخص های علم سنجی و استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی ژورنال ها و مجلات ISI، بدست آوردن ضریب تاثیر impact factor ایمپکت فکتور مجلات، بدست آوردن شاخص Q مجلات ISI در زمینه های مختلف علم (چارک quarter) مانند Q1، Q2، Q3، Q4 ، میانگین 5 ساله ضریب تاثیر. بنابراین هدف از ارایه این گزارشات بررسی و مطالعه دقیق ژورنال ها و ارزیابی آنها و ژورنال های علمی است. پایگاه اطلاعات علمی JCR گزارش مستندسازی ژورنال ها و مجلات نمایه شده در Web of science را گزارش می کند.
پایگاه اطلاعاتی JCR، 11,655 ژورنال معتبر را از 80 کشور در 234 حوزه های مختلف علمی بر اساس گزارش سال 2018 شامل می شود. طبق این گزارش در این سال بطور متوسط ضریب تاثیر حدود 10 درصد افزایش یافته است. در این سال 276 مجله جدید به JCR اضافه شده است.

دسترسی به JCR

دسترسی به پایگاه JCR گزارشات استنادی مجلات از طریق پایگاه ISI Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک سالانه قابل دسترسی است. در صورت تمایل به دسترسی به این گزارشات با پایگاه AminArticle در ارتباط باشید (قسمت ثبت سفارش، ایمیل و یا شماره تماس)

اهمیت گزارش استنادی مجلات JCR (Journal Citation Reports)

پایگاه JCR از آنجایی که شاخص های مهمی برای ارزیابی و علم سنجی مجلات نمایه شده در ISI Thomson در زمینه های مختلف تحقیقات علمی پژوهشی در جهان ارایه می کند از اهمیت بسزایی برای دانشگاه ها، مححقین و دانشمندان به شمار می رود. موسسه اطلاعات علمی ISI هر ساله گزارش استنادی ژورنال های ISI ی که دارای ضریب تاثیر هستند را بر اساس میزان ارجاعات Citation ها ارایه می کند. در این گزارش نام ژورنال ISI، ISSN مجله، تعداد ارجاعات به مجله ISI Impact Factor؛ IF ضریب تاثیر ژورنال، ضریب تاثیر مجله بدون درنظر گرفتن ارجاعات به خود ژورنال Impact Factor without Journal Self Cites، امتیاز فاکتور ویژه (آیگن فاکتور) Eigenfactor Score ضریب تاثیر خودی یا ویژه؛ ضریب نفوذ مجله Article Influence Score ، میانگین ضریب تاثیر مجله IF، نشریات و مجله های JCR دارای نمایه Q1، نشریات و ژورنال های ISI با نمایه JCR و رتبه Q2، نشریات و ژورنال های ISI با نمایه JCR و رتبه Q3، نشریات و ژورنال های ISI با نمایه JCR و رتبه Q4، دسته بندی رتبه Q ژورنال های JCR بر اساس موضوعات و زمینه های علمی در دنیا گزارش می شود.

لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
آموزش مقاله نویسی
ضریب تاثیر Impact Factor چیست؟
پذیرش مقاله ISI

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل در ارتباط با کلاس های آموزش مقاله نویسی مقدماتی و حرفه ای، ترجمه حرفه ای مقالات ISI و JCR، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل