پذیرش مقاله مصاحبه دکتری

پذیرش مقاله ISI مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله ISC مصاحبه دکتری، تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری،تاثیر پذیرش مقاله در قبولی دکتری، تاثیر مقاله در پذیرش دکتری، امتیاز مقاله ISI در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله علمی و پژوهشی در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله Scopus اسکوپوس مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله پابمد PubMed در مصاحبه دکتری، اکسپت مقاله ISI در مصاحبه دکتری، تاثیر مقاله ISI در مصاحبه دکتری و ارتقا امتیاز پژوهشی در مصاحبه دکترا، تقویت رزومه مصاحبه دکتری با پذیرش مقاله، اکسپت مقاله ISC در مصاحبه دکتری، اکسپت مقاله کنفرانسی و همایشی در مصاحبه دکتری، اکسپت مقاله اسکوپوس Scopus در مصاحبه دکتری، تقویت رزومه با مقاله ISI، مقاله ISC، مقاله اسکوپوس Scopus و مقاله پابمد PubMed برای قبولی در مصاحبه دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت، مزایای داشتن مقاله ISI در مصاحبه دکتری، چاپ مقاله برای مصاحبه دکتری، تقویت مقاله در مصاحبه دکتری، چاپ کتاب در مصاحبه دکترا،امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکتری

داشتن رزومه مناسب برای ورود به دکتری الزامی است. طبق جدول امتیازبندی مصاحبه دکتری، امتیاز پژوهشی برای مصاحبه دکتری 40 امتیاز دارد و همچنین 30 درصد مصاحبه شفاهی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین تنها رتبه برتر در کنکور دکتری کافی نیست و تضمین قبولی فرد در مصاحبه دکتری نخواهد بود و بنابراین قابلیت های پژوهشی فرد برای نگارش مقاله بسیار مهم است. از این رو اساتید برای سنجش توانایی فرد رزومه فرد متقاضی را مطالعه می کنند. این رزومه باید دارای مقالات علمی و پژوهشی در مصاحبه دکترا ، مقاله ISI در مصاحبه دکتری، مقاله در مصاحبه دکتری ISC، مقاله کنفرانسی در مصاحبه دکتری، مقاله پابمد در مصاحبه دکتری ، مقاله اسکوپوس Scopus دارای رتبه های Q1، Q2، Q3، Q4 در مصاحبه دکتری باشد.

مقالات علمی پژوهشی، ISI، ISC، SCOPUS و PubMed برای قبولی در مصاحبه دکتری چقدر امتیاز دارد؟

بخش پژوهشی در مصاحبه دکتری 40 درصد امتیازات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در مصاحبه دکتری امتیاز چاپ و پذیرش مقاله و چاپ کتاب در مصاحبه دکتری 40 امتیاز می باشد. 22 امتیاز مصاحبه دکتری به پذیرش و چاپ مقاله ISI، پذیرش و چاپ مقاله ISC، پذیرش و چاپ مقاله علمی و پژوهشی در مصاحبه دکتری، پذیرش و چاپ مقاله در مجلات و ژورنال های نمایه شده در اسکوپوس Scopus تعلق دارد. بر اساس تجارب پیشین امتیاز هر مقاله ISI با ضریب تاثیر JCR و دارای نمایه Web of science دارای 7 امتیاز کامل است. نمره 5 تا 6 به مقالات ISI بدون ضریب تاثیر در مصاحبه دکتری تعلق می گیرد. به هر مقاله علمی و پژوهشی داخلی و ISC نمره 4 تا 5 تعلق می گیرد. پذیرش و چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس Scopus و پابمد بین 6 تا 7 امتیاز دارند. به هر مقاله علمی و ترویجی در مصاحبه دکتری 6 امتیاز تعلق می گیرد و به هر مقاله علمی و ترویجی 3 امتیاز تعلق می گیرد. به مقالات همایشی و کنفرانسی ملی و بین المللی در مصاحبه دکتری 4 امتیاز و به هر مقاله تا سقف 3 امتیاز تعلق می گیرد. تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی در مصاحبه دکتری 4 امتیاز دارد (امتیاز چاپ کتاب در مصاحبه دکتری سقف 4 امتیاز). همچنین کیفیت پایان نامه ارشد در مصاحبه دکتری 4 امتیاز دارد.

خدمات موسسه امین آرتیکل برای قبولی در مصاحبه دکتری در بخش پژوهشی (پذیرش مقاله ISI در مصاحبه دکتری، چاپ مقاله ISI در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله همایشی در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله کنفرانسی در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله علمی و ترویجی در مصاحبه دکتری، پذیرش مقاله Scopus در مصاحبه دکتری)

پذیرش و اکسپت مقالات علمی پژوهشی، ISI، ISC، SCOPUS و PubMed برای مصاحبه دکتری
پذیرش و اکسپت مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی برای مصاحبه دکتری
پذیرش مقالات از کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی) برای مصاحبه دکتری
ترجمه مقالات علمی پژوهشی، ISI، ISC، SCOPUS و PubMed برای مصاحبه دکتری
استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد برای تقویت رزومه مصاحبه دکتری
ترجمه تخصصی و اخذ پذیرش مقالات از مجلات ISI معتبر
اخذ پذیرش تضمینی از پایگاه ISI آی اس آی در کمترین زمان ممکن برای مصاحبه دکتری
اخذ پذیرش مقاله از مجلات SCOPUS و PubMed

سوال: داشتن چند مقاله برای قبولی در مصاحبه دکتری کافی است؟

طبق نظر اساتید مشاور پایگاه امین آرتیکل این امر کاملا بستگی به رقبای متقاضی در جلسه مصاحبه دارد و بیشتر در سطح دانشگاه های درجه 1 کشور مشاهده می شود چراکه رقابت در این دانشگاه ها زیاد است. بطور کلی اگر رقبای فرد دارای مقالات متعدد و کتب بیشتری باشند بنابراین جهت رقابت با این افراد باید مقالات ISI و علمی و پژوهشی بیشتر در مصاحبه دکتری به همراه داشته باشید. با این وجود تجربه سالهای گذشته افرادی که از خدمات موسسه امین ارتیکل برای پذیرش مقاله ISI در مصاحبه دکتری استفاده کرده بودند، نشان می دهد که داشتن حداقل دو یا سه پذیرش، اکسپت و چاپ مقاله علمی پژوهشی، ISI، SCOPUS به همراه یک یا دو مقاله کنفرانسی، 95 درصد قبولی فرد را در مصاحبه دکتری تضمین خواهد کرد. البته در صورتی که به سوالات شفاهی اساتید حاضر در جلسه مصاحبه نیز پاسخ خوبی داده باشید

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل برای ترجمه و پذیرش مقاله ISI در مصاحبه دکتری، پذیرش، اکسپت فوری و تضیمنی مقاله در مجلات معتبراسکوپوس Scopus،پذیرش تضمینی از مجلات علمی و پژوهشی برای قبولی در مصاحبه دکتری، پذیرش فوری از کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی برای مصاحبه دکتری، استخراج مقاله از پایان نامه برای قبولی در مصاحبه دکتری، چاپ کتاب از پایان نامه برای مصاحبه دکتری و برگزاری کارگاه های تخصصی مقاله نویسی ISI توسط اساتید به نام و مشهور و دارای H-index های بالا 15 باشید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل