تفاوت ایمپکت فاکتور JCR با گلوبال ایمپکت فاکتور چیست؟

افزایش تعداد ژورنال ها، تعداد مقاله ها، تعداد محققین و دانشمندان باعث شده است که موسسات مختلفی گرایش به تعریف سنجه های مختلف علمی شده است. هدف از تعریف این سنجه ها دستیابی به سطح کیفی مجله در بین سایر مجلات موجود در آن حوزه است. یکی از این سنجه های مشهور علم سنجی برای مجلات، معیار ضریب تاثیر Impact Factor است. ایمپکت فاکتور نشان دهنده میزان تاثیر آن مجله است. با وب سایت aminarticle.com همراه هستید.

بیشتر بخوانید: ضریب تاثیر Impact Factor چیست؟

گزارشات استنادی مجلات JCR که برای ارایه ضریب تاثیر و سایر شاخص های علم سنجی است از مشهورتریت شاخص هایی است که دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان و محققین توجه ویژه ای به آن دارند. سوالی که برای اکثر محققین جوان وجود دارد این است که چه تفاوتی بین ضریب تاثیری که از سوی JCR اعلام می شود با سایر موسساتی که ضریب تاثیر اعلام می کنند مانند (GIF) Global Impact Factor و یا Scientific Journal Impact Factor (SJIF) در چیست؟

تفاوت ایمپکت فاکتور JCR با گلوبال ایمپکت فاکتور Global Impact Factor چیست؟

همانطور که در بالا اشاره شد impact factor ی که توسط پایگاه ISI Thomson و گزارش JCR منتشر می شود بر اساس ارجاعات و مقالاتی که در پایگاه ISI چاپ می شود بدست می آید و گزارش می شود. سایر سنجه ها برای معرفی ضریب تاثیر عبارتند از :
– گلوبال ایمپکت فاکتور (GIF) (Global Impact Factor)
– ضریب تاثیر جهانی Universal Impact Factor (UIF)
– ضریب تاثیر علمی Scientific Journal Impact Factor (SJIF))

ضرایب بالا معمولا توسط شرکت های خصوصی تهیه می شوند و از اعتبار بین المللی بالایی برخوردار نیستند و دانشگاه ها، محققین، دانشمندان معمولا توجه چندانی به این ضرایب نمی نمایند. نکته مهم این است که ضرایب معرفی شده از اعتبار بالایی برخوردار نیستند و اگر مجله ای دارای چنین ضریبی بود، دلیلی بر فاقد اعتبار بودن مجله نیست. زیرا خود شرکت های بالا ایمپکت فاکتور را به مجلات اختصاص می دهند و آن مجله خود اقدام به دریافت ضریب تاثیر نکرده است. به همین ترتیب به غیر از ضریب تاثیر JCR سایر ضریب تاثیرها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند.

دقت نمایید که سایر پایگاه ها و نمایه های معتبر استنادی مانند اسکوپوس Scopus فرآیند جداگانه ای برای رتبه بندی ژورنال ها دارند و از شاخص SJR : Scientific Journal Rankings رتبه بندی علمی ژورنال ها استفاده می کنند و مجلات را به رتبه های Q1، Q2، Q3، Q4 بر اساس زمینه های علمی تقسیم بندی می کنند. بنابراین ضریب SJR مانند شاخص JCR از اعتبار بالایی برخوردار است


 لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید.
پذیرش مقاله Scopus
آموزش مقاله نویسی
پذیرش مقاله ISI


 

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل