اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال ها و مجلات بین المللی

در این بخش قصد داریم تا دانشجویان، اساتید و پژوهشگران جوان را با اصطلاحاتی که زمان ارسال (Submit) مقاله به مجلات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، مجلات و ژورنال های معتبر نمایه شده پایگاه های ISI، Scopus، ISC، PubMed، Medline و یا زمان ریوایز مقاله (اصلاح و ویرایش مقاله) در زمان داوری در مجلات معتبر ممکن است با آنها برخورد داشته باشند، را آشنا کنیم.

Paper مقاله: به مقاله ای که در مجلات و ژورنال های معتبر علمی داوری شده و سپس اکسپت شده باشد و در آن مجله به چاپ رسیده باشد.

Article مقاله: به هر مقاله‌ای، حتی مقالاتی که در مجلات غیر معتبر و یا غیر علمی در هر جایی به چاپ رسیده باشد.

Manuscript دست نوشته: دست نوشته یک محقق (مقاله خام) است که هنوز وارد فرآیند داوری نشده و به چاپ نرسیده است.

Manuscript No شماره دست نوشته: کد و یا شماره دست نوشته ای که ژورنال زمان ارسال مقاله به مجله به آن اختصاص می دهد.

Journal ژورنال/ مجله

Submit ثابمیت. ارسال. ارسال مقاله به یک ژورنال یا مجله علمی معتبر

Submitted ارسال شده. به مقاله ای که به مجله و یا ژورنالی برای وارد شدن به فرآیند داوری به آن ارسال شده است.

Scope زمینه کاری. حیطه کاری یا زمینه کاری که مجله اقدام به دریافت مقاله، پذیرش و چاپ مقاله میکند.

Title: عنوان مقاله: عنوان مقاله ای که نویسندگان برای مقاله خود انتخاب کرده اند.

Abstract چکیده مقاله. در چکیده مقاله علاوه بر تاکید بر اهمیت موضوع، نتایج بدست آمده از تحقیق بطور کامل و خلاصه بیان می شود.

Keywords کلمات کلیدی. تعداد کلمات کلیدی در هر مقاله بستگی به مجله دارد و معمولا بین 3 تا 5 تا است.

Template قالب و فرمت نگارش مقاله علمی بر اساس راهنمای نویسندگان مجله

With Editor در دست سردبیر. مقاله بدست سردبیر رسیده و روی میز سردبیر قرار دارد و سردبیر در جستجوی داورهای مناسب برای دست نوشته شما می باشد.

Under Review تحت داوری. مقاله در حال داوری توسط داوران ژورنال است.

Refereeing داوری کردن. بررسی کردن

Review مرور. داوری. بررسی

Blind Review داوری نادیده. داور اسامی نویسندگان مقاله را نمی دانند و به همین دلیل داوری بی طرفانه و منصفانه انجام خواهد شد.

Peer Review بررسی همکار. پس از اینکه مقاله از دروازه بررسی و ارزیابی اولیه عبور کرد وارد فرآیند داوری می شود. در این فرآیند ژورنال ها مقالات ثابمیت شده را به حداقل دو داور تا 10 داور که در زمینه تخصصی مقاله آشنایی دارند ارسال میکنند تا داوران کامنت هایشان را در مورد مقاله بدانند.

Reviewers داوران. داورانی که مقالات ارسال شده به مجله را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و کامنت شان را در مورد پذیرش،ریج.کت، و یا اصلاح به سردبیر اعلام می نمایند

Suggest Reviewers داوران پیشنهادی. برخی از مجلات از نویسندگان زمان ارسال مقاله به مجله درخواست اسامی داوران پیشنهادی، آدرس، افیلیشن آنها، و دلیل پیشنهاد داور را می کنند. دقت کنید که داورانی معرفی کنید که با آنها آشنایی نداشته و در زمینه کاری شما خبره باشند.

Oppose Reviewers داورانی که به هر دلیلی مایل نیستید مقاله را داوری کنند.

Referee داور. داوری که مقاله شما مورد بررسی و مرور قرار خواهد داد.

Revise اصلاح (تجدید نظر) یا بازبینی مقاله

Minor Revise اصلاح جزیی. پس از بررسی مقاله توسط داور، داور مقاله شما را پذیرش کرده اما اصلاحات جزیی مانند ایرادات نگارشی، جمله بندی و یا درخواست حذف یا اضافه نمودن قسمتی از مقاله را می نماید.

Major Revise اصلاح اساسی. پس از بررسی مقاله توسط داور، داور ایرادات اساسی به مقاله شما وارد کرده است و نویسنده نیاز است دقت زیادی در مرحله بازبینی نماید.

Resubmit ارسال مجدد (ریسابمیت). اگر به مقاله ایرادات زیادی وارد باشد ولی مقاله همچنان ارزشمند باشد ادیتور درخواست رفع ایرادات و ثابمیت مجدد به مجله را خواهد داشت.

Accept اکسپت (پذیرش). مقاله برای چاپ در مجله پذیرش شده است.

Comment کامنت داوران (نظر داوران).

Proof پس از قالب گذاری مقاله در فرمت مجله و قبل از چاپ نهایی مقاله (شماره صفحه و شماره مجله)، مقاله فرمت گذاری شده از طرف مجله به نویسنده مکاتبه کننده (Corresponding Author) جهت تایید نهایی و یا اصلاحات جزیی و کوچک ارسال می شود.

Reject ریجکت (رد مقاله). عدم پذیرش مقاله برای چاپ در ژورنال توسط سردبیر

Reject And Resubmit رد و ارسال مجدد. اگر مقاله توسط داوران ریجکت شده باشد ولی همچنان دارای ارزش باشد ادیتور از نویسندگان درخواست بازبینی دقیق و رفع کامنت های داوران و سپس ارسال مجدد به ژورنال را می نماید.

Revised Manuscript دست نوشته اصلاح شده. نسخه اصلاح شده (ریوایز شده) مقاله توسط نویسندگان مقاله.

Complete Reject رد کامل مقاله. بطوری که نویسندگان نباید مقاله را مجددا به مجله ارسال نمایند.

Affiliation نام نویسندگان به همراه وابستگی آنها به مراکز تحقیقاتی یا دانشگاهی

Corresponding Author مولف مکاتبه کننده (نویسنده مکاتبه کننده). مسئول مکاتبات مقاله با مجله شامل اسم فرد، آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن.

Regular Issue شماره های عادی مجله که در فواصل زمانی معین (مثال هر ماه، دو ماهانه، فصلنامه) به چاپ می رسند.

Special Issue شماره ویژه مجله. علاوه بر شماره عادی، برخی از مجلات نسخه ویژه ای برای چاپ برخی از زمینه های مرتبط با مجله با دعوت از ادیتور مهمان Gust editor را در نظر می گیرند.

Original Paper مقاله پژوهشی اصیل. مقاله با ایده جدید و دستیابی به نتایج جدید

Review Paper مقاله مروری. مقاله مروری بدین صورت نوشته می شود که محقق با بررسی و مطالعه دقیق مطالعات گذشته، پژوهش های مرتبط و نتایج آنها را تشریح می کند.

Invited review مقاله مروری که به دعوت از ادیتور ژورنال از پژوهشگران برجسته نگاشته می شود.

Hot Papers مقاله داغ و پر استناد. مقالاتی که پس از چاپ در مجلات علمی، از طرف محققین مورد استقبال قرار گرفته و ارجاع زیادی داده می شوند و از ارزش بالایی برخوردار هستند.

Letter paper برخی از مجلات بدلیل محدودیت در تعداد صفحات، مقالاتی از نوع letter to editor را به چاپ می رسانند. ارزش علمی این نوع مقالات از مقاله های original کمتر است.

Final version نسخه نهایی مقاله پس از انجام کامنت های داوری

Short/ Rapid/ Brief Communication این دسته از مقالات مربوط به پژوهش هایی هستند که یافته های تحقیقاتی شان محدود ولی جدید هستند و در قالب کوتاه/خلاصه short/ brief چاپ می شوند. سرعت داوری این نوع از مقاله ها بالا است و از مزیت های چاپ این دسته از مقالات به شمار می روند. نتایج به صورت مختصر و مفید بیان می شوند.

Aims and Scopes حیطه ها و زمنیه های کاری مجله برای چاپ مقاله می شود.

Open Access دسترسی رایگان. مجلاتی که دانلود مقالات آنها بصورت رایگان است. در این دسته از مجلات برای چاپ مقاله، معمولا هزینه از نویسنده دریافت می شود.

Publication Fee هزینه چاپ. معمولا مجلات open access برای چاپ مقاله در مجله از نویسندگان هزینه چاپ دریافت می کنند.

Editor مدیریت ژورنال. فردی است که مدیریت مجله را به عهده دارد و مسئولیت اصلی تصمیم گیری برای ارسال مقاله به داوران، دریافت نظر داوران، اکسپت و ریجکت مقاله به عهده اوست.

Editor-in-Chief سردبیر اصلی مجله. سردبیر اصلی مجله که مسئولیت تعیین داور و دریافت نظرات داوران و پذیرش/ریجکت مقاله را بر عهده دارد.

Editorial Board شورای سردبیران مجلات

Associate Editor دستیار سردبیر اصلی (کمک سردبیر). زمانی که مقاله خارج از حیطه کاری سردبیر باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیران مجله انتخاب کرده و وظایف تعیین داور و تصمیم گیری به به او واگذار میکند.

Conflict of Interests تضاد منافع. در زمان ارسال مقاله، نویسندگان مقاله اعلام میکنند که در انجام پژوهش و ترتیب اسامی مقاله هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند.

Research Highlights هایلایت های پژوهش.اخیرا برخی از مجلات مانند مجلات الزیور درخواست هایلایت های پژوهش را بصورت عبارات تک خطی از نوآوری ها و نتایج ارزشمند مقاله را دارند.

Cover Letter کاورلتر (نامه همراه) به سردبیر مجله. نمونه کاورلتر را در این بخش مشاهده نمایید.

Guide for Author راهنمای نویسندگان. در این بخش تمامی قواعد نگارشی و اطلاعات لازم برای ارسال مقاله به مجله در اختیار نویسندگان علاقه مند قرار می گیرد.

Supplementary materials/Data داده های تکمیلی/ موارد تکمیلی. در برخی از مقالات، موارد تکمیلی مانند عکس، فیلم، داده در قالب Supplementary materials برای مطالعه بیشتر توسط خوانندگان مقاله در سایت ژورنال قرار می گیرند.

Book Chapter فصل کتاب. یک فصل از کتاب توسط گروه نویسندگان در ارتباط با یک موضوع علمی به چاپ می رسد.

DOI=Digital Object Identifier شناسه الکترونیکی مقاله بصورت منحصر به فرد توسط سامانه به آن اختصاص داده می شود.

Plagiarism سرقت ادبی (تقلب علمی). هرگونه کپی عمدی و غیر عمدی در مقاله سرقت ادبی به شمار می رود و توسط نرم افزارهای سرقت ادبی چک می شوند.

Data Fabrication جعل و تحریف نتایج. نوعی تقلب در مقاله به شمار می رود که در این حالت نویسنده به صورت جعلی و تقلبی، اطلاعات را بگونه ای گزارش می کند که نتایج تایید شده اند.

Data Falsification جعل، دستکاری و تحریف داده ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب. نوعی تقلب در مقاله است و در این حالت نویسنده مقاله داده ها را بگونه ای تغییر می دهد و عددسازی می کند که نتایج به تایید برسند.

اگر تمایل به استفاده از خدمات تخصصی گروه پژوهشی امین آرتیکل در ارتباط با کلاس های آموزش مقاله نویسی مقدماتی و حرفه ای، ترجمه حرفه ای مقالات ISI و JCR، پذیرش فوری و تضمینی مقاله ISI با نمایه JCR ، پذیرش اکسپت مقاله اسکوپوس Scopus، پذیرش مقاله علمی و پژوهشی دارید، کافی است سفارش خود را ثبت نمایید یا با شماره موسسه در ساعات اداری تماس بگیرید و یا با ایمیل amin.article@gmail.com در ارتباط باشید

لینک‌های مفید و مرتبط دیگر را مطالعه کنید.
استخراج مقاله از پایان نامه
پذیرش مقاله ISI
آموزش مقاله نویسی

ثبت سفارش آنلاین در موسسه امین آرتیکل

فروم پرسش و پاسخ مقالات و مجلات